4. adventná nedeľa – 20. december 2020

 1. Na základe osobitných protipandemických opatrení v meste a okrese Považská Bystrica, vyhlásených kompetentnými civilnými i cirkevnými autoritami, oznamujeme, že OD 19. 12. 2020 AŽ DO ODVOLANIA:
 • nebudú slávené verejné sv. omše, bohoslužby a spovedanie
 • nebude otvorená kancelária farského úradu
 • v naliehavých prípadoch kontaktujte nás telefonicky ale emailom.
 1. Priame prenosy sv. omší z nášho farského kostola Považská Bystrica vysielame takto: Spájajte sa s nami NAŽIVO NA TELEVÍZII POVAŽIE:
 • nedeľa – 20. december – 8:30
 • polnočná – 24. december – 24:00
 • piatok – 25. 12. – Nar. Pána – 8:30
 • sobota – 26. 12 – sv. Štefana – 8:30
 • nedeľa – 27. 12  – sv. Rodiny – 8:30
 1. Povzbudzujeme k živej účasti na priamych prenosoch sv. omší v kruhu rodiny, odporúčame spytovanie svedomia a pravidelné duchovné sv. prijímanie, čítanie Sv. písma a modlitbu.
 • Prenosy sú aj cez facebook televízie Považie. Kto nemá v ponuke káblového operátora, prípadne satelitnú platformu TV Považie, môže sledovať sv. omše aj prostredníctvom facebookovej stránky TV Považie. facebook.com/tvpovazie Ideálne je, ak divák dá Like stránke, prípadne označí jej sledovanie a bude automaticky upozornený na LIVE vysielanie.
 • Kto nemá facebookový profil, môže sledovať vysielanie aj bez prihlásenia. Stačí zadať do internetového prehliadača https://www.facebook.com/tvpovazie/live/.
 • Aktuálne informácie čerpajte z našej farskej internetovej stránky pb.fara.sk a z farského facebooku Farnosť PB- mesto.
 1. Betlehemské svetlo bude k dispozícii na Štedrý deň v predsieni kostola. Modlitba pri betleheme v kostole bude iba individuálne na sviatok Božieho narodenia a sv. Štefana v popoludňajších hodinách, pri zachovaní pandemických nariadení.
 2. Rešpektujme v duchu dobrého kresťanského svedectva vyhlásené opatrenia, aby sme sa v záujme zdravia seba a druhých čo najmenej vystavovali riziku nákazy.
 3. Prijmime túto ťaživú situáciu s odovzdanosťou do vôle Boha, ktorý si vždy – aj mimoriadnym spôsobom – nájde cestu, ako nám sprostredkovať všetku Lásku, ktorú sme schopní prijať. Nemusíme byť pri slávení tohtoročných Vianoc ochudobnení o nič, ak to nedovolíme tomu jedinému, ktorý to môže spôsobiť: nám samým.
 4. Neustále na vás myslíme pri slávení súkromných sv. omší a vyprosujeme vám požehnané sviatky Božej blízkosti! Vaši kňazi +! … ktorým chýbate.

Ďalšie príspevky...