33. cezročná nedeľa – 18. november 2018

 1. V stredu bude liturgická spomienka Obetovania Panny Márie a vo štvrtok Cecílie, panny a mučenice
 2. Pozývame zapojiť sa do tohtoročnej potravinovej zbierky Katolíckej charity v 11.
  predajniach Tesco pre ľudí v núdzi v dňoch 22.-24. november 2018 (10.00-20.00hod.)
 3. Slávnostné požehnanie novej telocvične pri Katolíckom dome bude v tomto týždni. Práve totiž dokončujeme práce na obnove Katolíckeho domu, prístavby, jeho okolia, dopravného riešenia a telocvične, za čo chceme poďakovať Pánu Bohu, všetkým sponzorom a darcom požehnaním práce a obnovených priestorov, novej telocvične – v tento piatok 23. novembra o 10:00 v Katolíckom dome.
 4. Birmovanci – starší – budú mať náuku v piatok večer na sv. omši a po nej v Katolíckom dome.
 5. Katarínsky ples rodičov za prítomnosti detí bude v sobotu v Katolíckom dome o 15:00. Vstupenky už nie sú, už je vypredaný.
 6. Mládež má možnosť prísť na Katarínsku zábavapárty – bez alkoholu – už v piatok večer v Katol. dome o 20:30. Občerstvenie v cene, prekvapenie pre Kataríny a vekový limit 15 + .
 7. Cirkevné gymnázium sv. Františka v Žiline pozýva na deň otvorených dverí vo štvrtok dopoludnia v budove školy. Bližie informácie na internete.
 8. Upratovanie farského kostola – Kolónia. Pán Boh zaplať!
 9. Sviatosť manželstva:

Markus Teska z Lánskej a Daniela Šterdasová zo Stupného  /piatok 13:00/

Ďalšie príspevky...