32. cezročná nedeľa – 8. november 2020

  1. V tomto období sa nekonajú verejné sv. omše. Platí dišpenz od nedeľnej fyzickej účasti na sv. omši, ale zdôrazňuje sa sláviť sv. omšu prostredníctvom médií, sústredenou modlitbou spolu v jednej domácnosti.
  2. Spájajte sa s nami naživo na Televízii Považie – v nedeľu o 8:30, v ostatné dni o 17:30. Možnosť je aj cez facebook televízie Považie. Informácie sú na farskej stránkefara.sk a farskom facebooku Farnosť PB- mesto.
  3. Možnosť sv. spovede – je iba individuálne – vo všedné dni – iba večer o 18: 00 v kostole. Odporúčame časté  vzbudenie si dokonalej ľútosti aj duchovné sv. prijímanie.
  4. Pre zomrelých môžeme získať úplné odpustky v období pandémie aj na diaľku počas celého novembra.
  5. Odporúča sa prísny pôst za odvrátenie pandémie – každý piatok, podobne ako na veľký piatok.
  6. Kostol je cez celý deň otvorený pre individuálnu adoráciu.
  7. Kanceláriu na fare navštívte iba v nevyhnutných prípadoch, preferujte telefón a email.

Ďalšie príspevky...