32. cezročná nedeľa – 11. november 2018

 

  1. V Milochove omša v stredu nebude z dôvodu duchovných cvičení kňazov.
  2. Víkendová duchovná obnova birmovancov bude v Priedhorí. Odchod autobusu je od kostola spred Pastoračného centra v piatok o 16:00. Odporúčame ich do modlitieb.
  3. Evanjelizačný projekt Godzone bude v Žiline na Zimnom štadióne v stredu 14. novembra. Prihlásiť sa na dva autobusy je možné na príslušnej internetovej stránke alebo u p. kostolníka.
  4. Pre deti a mladých ponúkame Tvorivé dielničky v Pastoračnom centre, Filmový festival pre mladých tvorcov a iné aktivity, ktoré si môžete pozrieť na plagátoch a internete.
  5. V Katolíckom dome bývajú workoutové cvičenia pre dospelých v stredy o 16:00. Tiež sa pripravuje Katarínsky ples pre rodičov s deťmi. Sme radi, že sa nám darí dokončovať prístavbu telocvične, obnovu Katolíckeho domu a okolia. Pán Boh zaplať za pomoc.
  6. Na sídlisku SNP bolo v týchto dňoch ukončenie odpratanie zvyškov starej školy z nášho pozemku, kde sa pripravuje stavba kostola. Vyslovujeme poďakovanie tým, ktorí s tým pomohli. Pán Boh zaplať!
  7. Kurzy výchovy rodičov dospievajúcich, Manželské večery a kurz Presmiať sa k šťastnému manželstvu – budú bývať v Pastoračnom centre, resp. v Katol. dome – podľa záujmu. Prihlasovanie je možné v sakristii, na farskej stránke alebo u vedúcich manželov a rodičov.
  8. Upratovanie farského kostola – Jelšové. Pán Boh zaplať!
  9. Krsty budú budúcu sobotu a nedeľu.
  10. Sviatosť manželstva:

Markus Teska z Lánskej a Daniela Šterdasová zo Stupného

Ďalšie príspevky...