31. cezročná nedeľa – 4. november 2018

  1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Adorácia bude popoludní do večernej sv. omše. Prvonedeľná zbierka je dnes po sv. omšiach. Pán Boh zaplať!
  2. V týchto dňoch môžeme denne získať pre zomrelých plnomocné odpustky. Okrem modlitby na cintoríne je potrebné sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca.
  3. V zimnom čase bývajú sv. omše večer o 17:30. V Milochove o 16:30.
  4. Birmovanci starší budú mať náuku v piatok večer. Začíname sv. omšou v kostole o 17:30 a po sv. omši je náuka v kostole.
  5. Víkendová duchovná obnova birmovancov sv. Augustína je od štvrtka v Priedhorí. Odporúčame ich do modlitieb.
  6. Evanjelizačný projekt Godzone bude v Žiline na Zimnom štadióne 14. novembra. Prihlásiť sa na dva autobusy je možné na príslušnej internetovej stránke alebo u p. kostolníka.
  7. Ďakujeme vedeniu mesta a zastupiteľstvu za spoluprácu v spoločných projektoch v uplynulom období a odporúčame do vašej láskavej podpory tých, ktorí pri plnení všetkých úloh napomáhajú aj budovaniu Božieho kráľovstva v našom meste.
  8. Vzadu sú časopisy Žilinská diecéza a Slovo plus.
  9. Upratovanie farského kostola – Hliníky a Mošteníkova. Pán Boh zaplať!
  10. Sviatosť manželstva:

Vladimír Jakubčík a Lucia Dujsíková, ulica Lánska    /15:00/

Ďalšie príspevky...