31. cezročná nedeľa – 1. november 2020

 1. Počas zákazu vychádzania sa nekonajú verejné sv. omše. Platí dišpenz nedeľnej fyzickej účasti na sv. omši, ale zdôrazňuje sa sláviť sv. omšu prostredníctvom médií, sústredenou modlitbou spolu v jednej domácnosti.
 2. Spájajte sa s nami naživo na Televízii Považie – v nedeľu 8:30, v ostatné dni 17:30. Možnosť je aj cez facebook televízie Považie. Neustále aktualizované informácie čerpajte z našej internetovej stránky pb.fara.sk a z farského facebooku Farnosť PB- mesto.
 3. Pre zomrelých môžeme získať úplné odpustky v období pandémie počas celého novembra návštevou cintorína alebo aj doma. Starí, chorí a všetci, ktorí pre obmedzenia pandémie nemôžu ísť na cintorín a do kostola, môžu získať odpustky na diaľku, keď si vykonajú dokonalú ľútosť a duchovné sv. prijímanie, s úmyslom splniť zvyčajné podmienky – len čo to bude možné – /spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca/ a pomodlia sa za zosnulých.
 4. Po celý týždeň budeme my kňazi slúžiť viac sv. omší za zomrelých, aj keď neverejným spôsobom, každé ráno a každý večer, v pondelok – na Spomienku všetkých verných zostnulých – každý kňaz tri sv. omše.
 5.  V tomto týždni bude prvý piatok. Možnosť spovede bude v čase pandémie iba jednotlivo – v kostole každé ráno 7:00 – 8:00 a každý večer 18:00 – 19:00 pri zachovaní platných pandemických nariadení, teda negatívny test, a jednotlivým spôsobom, teda aby na jednom mieste nebolo viac ako 6 osôb. Dbajte na pokyny usporiadateľov. V tom čase sa bude jednotlivo a často dávať sv. prijímanie.
 6. Biskupi pozývajú zachovať najbližších 7 piatkov prísny pôst, podobne ako na veľký piatok, za odvrátenie pandémie.
 7. Zbierka na seminár je možná iba priamo na uvedený účet: SK02 0200 0000 0035 4457 2553.
 8. Sviečku za nenarodené deti je možné zapáliť iba virtuálne na stránke sviecka.forumzivota.sk.
 9. Kostol je cez celý deň otvorený pre individuálnu adoráciu.
 10. Krsty budú budúci víkend.
 11. Kanceláriu na fare navštívte iba v nevyhnutných prípadoch, preferujte telefón a email.

 

Ďalšie príspevky...