30. nedeľa cez rok – 23. 10. 2016

  1. Dnes je zbierka na misie. Pán Boh zaplať!
  2. Stretnutie rodičov na tému Hnev – ako ho zvládať v rodine – bude dnes v nedeľu v Pastoračnom centre pri kostole o 17:00. Pozvaní sú všetci rodičia, informácie na výveske.
  3. Zo soboty na nedeľu začne zimný čas, nezabudnime na túto zmenu.
  4. Sviatok Všetkých svätých bude hneď po budúcej nedeli. Aby ste sa mohli vyspovedať, spoveď k prvému piatku bude už teraz – v tomto týždni, a to od stredy. Spovedať sa bude ako obvykle – od stredy pred sv. omšami a počas nich ráno i večer. Okrem toho vo štvrtok už od 16. hodiny a v piatok už od 14. hodiny.  V Praznove bude spoveď v stredu od 16.00 a v Milochove od 17.00. Spovedá sa aj v stredu predpoludním od 10. do 12. hodiny. Aj chorých doma spovedáme už v tomto týždni.
  5. K spovedi nech pristúpia aj všetci birmovanci, ako aj žiaci a študenti. Rodičia a učitelia, pripomeňte im to. A všetci veriaci by sa mali vyspovedať teraz k Dušičkám.
  6. Budúcu nedeľu bude možné zakúpiť si sviečky za nenarodené deti za dobrovoľný príspevok na Fórum života. Ich zapálením v oknách našich domovov alebo na cintorínoch si 2. novembra môžeme pripomenúť pamiatku nenarodených detí, a šíriť tak kultúru úcty k životu.
  7. Koncert Gospel-talent rádia Lumen bude v Považskej Bystrici v Katolíckom dome v sobotu večer o 20:00. Vstupenky za symbolickú cenu a informácie o Gospeltalente nájdete na internete.
  8. Zmenou dopravného značenia je odteraz možné od kostola odbočovať aj vľavo. Ďakujeme bohuznámym za pomoc pri dopravnom sprístupnení kostola. Prechod pre chodcov však nie je možné zatiaľ uskutočniť pre chýbajúci ostrovček. Cez cestu je však možné prechádzať, ale mimo prechodu majú prednosť vozidlá a chodci musia byť mimoriadne opatrní. Zároveň pripomíname, aby sa autá neparkovali pri sakristii a bočnom východe. Vjazd sem je povolený len na vyloženie a naloženie imobilných osôb, ale aj to odporúčame vykonávať radšej na konci námestia, kde je preto vytvorený pruh. Takisto dbajte na plnú žltú čiaru, pri ktorej je zakázané parkovať.
  9. Krsty sa budú udeľovať budúci víkend.
  10. Upratovanie kostola – sídlisko Lány. Pán Boh zaplať!

 

Ďalšie príspevky...