30. cezročná nedeľa – 28. október 2018

  1. Začal sa zimný čas, preto večerné sv. omše budú bývať o hodinu skôr, teda o 17:30 – o pol šiestej. Takisto aj v nedeľu – večer vždy rovnako o 17:30.  V Milochove už o 16:30. Aj hodiny na farskom úrade budú popoludní o hodinu skôr.
  2. Prikázaný sviatok Všetkých svätých bude vo štvrtok. omše budú tak, ako bývajú v nedeľu.
  3. Dušičky, teda Spomienka na všetkých verných zosnulých, bude v piatok, zároveň je to prvý piatok. omše budú v piatok – v meste ráno o 6:00 a 8:00. Večer o 17:30.  V Milochove o 16:30. Bude aj sv. omša na Novom cintoríne, a to v piatok na Dušičky o 15:00.
  1. V týchto dňoch môžeme získať odpustky pre zosnulých. Je potrebná aj sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca.
  2. Spoveď bude presunutá už na stredu, aby ste sa mohli vyspovedať už pred sviatkom Všetkých svätých. Spovedať sa bude denne vždy ráno od 6:00 a večer od 17:00. Hlavne však– v stredu popoludní už od 14. hodiny do večernej sv. omše aj počas nej, koľko bude potrebné. Nenechávajte si spoveď na štvrtok a piatok, lebo vtedy je už sviatok a Dušičky, takže je menej priestoru na spoveď. Príďte, prosíme, radšej pred sviatkom Všetkých svätých, teda v stredu o 14. hodine, keďže vtedy bude prítomných viac kňazov. V Milochove bude spoveď v utorok od 15:00 a sv. omša o 16:30. V piatok sa spovedá na Rozkvete v novom kostole od 15:00.
  3. K spovedi nech pristúpia aj všetci birmovanci, ako aj žiaci a študenti. Rodičia a učitelia, pripomeňte im to. A všetci veriaci by sa mali vyspovedať teraz k Dušičkám. Môžeme tým pomáhať našim zomrelým. Preto pristupujme denne k sv. prijímaniu.
  4. Spoveď prvopiatkových po domoch bude v utorok dopoludnia a DSS Katka v stredu.
  5. Sviečka za nenarodené deti je dnes k dispozícii vzadu v kostole a pokyny si pozrite na výveske alebo na internete.
  6. Upratovanie farského kostola – sídlisko Stred, 3. skupina. Pán Boh zaplať!
  7. Krsty budú budúcu nedeľu. Krstná náuka v sobotu o 8:00 v kostole.

Ďalšie príspevky...