30. cezročná nedeľa – 25. október 2020

  1. Počas zákazu vychádzania sa nekonajú verejné sv. omše a nespovedá sa. Platí dišpenz nedeľnej fyzickej účasti na sv. omši, ale zdôrazňuje sa sláviť sv. omšu prostredníctvom médií, sústredenou modlitbou spolu v jednej domácnosti.
  2. Budúca nedeľa je zároveň slávnosťou Všetkých svätých.
  3. Spájajte sa s nami naživo na Televízii Považie – v nedeľu 8:30, v ostatné dni 17:30. Možnosť je aj cez facebook televízie Považie. Neustále aktualizované informácie čerpajte z našej internetovej stránky pb.fara.sk a z farského facebooku Farnosť PB- mesto.
  4. Možnosť sv. spovede – pri zákaze vychádzania – je obmedzená. Adorácia v stredu nebude bývať. Odporúčame časté vzbudenie si dokonalej ľútosti aj duchovné sv. prijímanie.
  5. Pre pandémiu bude možné získať “dušičkové” odpustky celý november.
  6. Krsty, sobáše a pohreby môžu byť s obmedzením 1 osoba na 15 m2.
  7. Kostol je cez deň otvorený pre individuálnu adoráciu.
  8. Kanceláriu na fare navštívte iba v nevyhnutných prípadoch, preferujte telefón a email.
  9. Sviatosť manželstva chcú prijať:

Radim Kozáček, Hliny a Miroslava Babincová z Prečína,  /14:00/

 

Ďalšie príspevky...