3. veľkonočná nedeľa – 26. apríl 2020

  1. V stredu bude spomienka Kataríny Sienskej, spolupatrónky Európy,  v piatok bude 1. máj –  sv. Jozefa, robotníka, a  prvý piatok.
  2. Sv. omše budú naďalej neverejné – odporúčame duchovné sv. prijímanie a zmierenie s Bohom formou dokonalej ľútosti. Naživo sa spájame cez Televíziu Považie alebo facebook – denne 17:00, v nedeľu 8:45, a to aj zo záznamu. Návod ako ju naladiť – nájdete na farskej webovej stránke.
  3. Birmovka a 1. sv. prijímanie sú odložené na neskoršie termíny, ktoré potom oznámime.
  4. Vyslovujeme úprimnú vďaku tým z vás, ktorí ste poslali príspevok na kostol na farský účet, ktorý je uvedený na farskej webovej stránke, pretože v týchto dňoch nemáme žiadne prostriedky, potrebné na platbu pravidelných faktúr. Preto Pán Boh vám zaplať!
  5. Kostol býva otvorený na osobnú modlitbu v týždni po večernej sv. omši do 19:00.

Ďalšie príspevky...