3. veľkonočná nedeľa – 18. apríl 2021

 1. Od zajtra sa obnovuje verejné slávenie sv. omší pri dodržaní pandemických opatrení, 15 m2 na osobu. Do nášho kostola sa však zmestíme, pretože je veľký a priestranný a budeme mať viacero sv. omší /8 nedeľných/. Nie je potrebný test. Deti do 10 rokov sa do rozlohy nepočítajú.
 2. Prichádzajte, prosíme, s riadne nasadeným respirátorom a svojím ohľaduplným správaním, rozostupmi a dezinfekciou prispejte k bezpečnému, príjemnému a požehnanému sláveniu našich bohoslužieb. Ďakujeme.
 3. Sv. omše v našom farskom kostole od zajtra: Pondelok až sobota: 6:30 a 17:30. Nedeľa: 7:00,  8:30,  10:00+10:45  11:30,  17:30. Spovedanie: Pondelok až sobota pol hodiny pred sv. omšami. Nedeľa dopoludnia počas sv. omší.
 4. Blíži sa sv. prijímanie. Dátumy budú známe pravdepodobne už budúcu nedeľu. Tretiaci nech prídu do kostola na sv. omšu budúcu nedeľu takto: Tretiaci zo škôl sv. Augustína a ZŠ Stred o 10:00. Tretiaci z Jednotky, Trojky a Päťky ZŠ o 10:45. Takto sa zabezpečí, že budú mať dosť miesta. Na tieto sv. omše môžu prísť aj iní žiaci a rodičia. Deti do 10 rokov
 5. Birmovanci 2. rok prípravy sa tiež budúcu nedeľu dozvedia dátum birmovky na sv. omši o 11. 30. Mladší birmovanci si urýchlene dokončia prvú úlohu a odošlú dotazník, následne dostanú ďalšiu úlohu.
 6. V Milochove budú sv. omše v stredu o 17:30 a v nedeľu o 8:45.
 7. Priame prenosy sv. omší z nášho farského kostola Považská Bystrica vysielame NAŽIVO NA TELEVÍZII POVAŽIE: každú nedeľu a prikázaný sviatok 8:30-9:30.
 8. Informácie vždy nájdete na našej farskej internetovej stránke pb.fara.sk
 9. Biskupská vysviacka Mons. Petra Beňa, pomocného nitrianskeho biskupa, sa uskutoční v túto sobotu o 11:00 hod. v areáli pri Diecéznej svätyni sv. Andreja-Svorada a Beňadika na Skalke pri Trenčíne. Účasť je obmedzená pandémiou, ale je možná cez televíziu Lux.
 10. Upratovanie kostola: /sobota po rannej sv. omši, teda si 7:00/ mestská časť Lány. Pán Boh zaplať!
 11. Sviatosť manželstva:
 • Zdenko Bolega zo SNP a Andrea Rumanová z Dolnej Marikovej /16:00/
 • Pavol Šaradin z Praznova a Emília Suchárová z Mojtína
 • Matúš Lehocký a Patrícia Pastorková z Považskej Bystrice
 • Matej Navrátil, ul. Moyzesova a Lucia Briestenská z Prečína

Ďalšie príspevky...