3. pôstna nedeľa – 4. 3. 2018

  1. Krížová cesta býva každý piatok o 17:30 a v nedeľu pred večernou sv. omšou o 16:45. Mládež a deti chodievajú v piatok na krížovú cestu a zbierajú nálepky.
  2.  V pondelok až štvrtok bude sv. omša ráno 0 6:30.  Večer bude v piatok o 17:30. Ostatné budú bez zmeny.
  3. Adorácia v stredu nebude.
  4. Zbierka  na prvú nedeľu je dnes po sv. omšiach. Pán Boh zaplať!
  5. Blíži sa Veľká noc. Starých a chorých – nevládnych prídeme spovedať k nim domov, preto nám ich prihláste v priebehu tohto týždňa v sakristii u p. kostolníka. Na nikoho nezabudnime. Termíny oznámime na budúcu nedeľu.
  6. Formačný deň pre tretiakov z mesta bude v sobotu v Katolíckom dome od 9. hodiny.
  7. Víkendová duchovná obnova pre starších birmovancov bude 16. – 18. marca. Alfa pre mladších birmovancov bude v piatok večer.
  8. Upratovanie farského kostola – birmovanci – jedna skupina.

 

Ďalšie príspevky...