3. pôstna nedeľa – 24. marec 2019

  1. Krížová cesta býva každý piatok o 17:30 a v nedeľu o 16:45.
  2. Slávnosť Zvestovania Pána bude v pondelok. Nosenie bielej stužky, ktorú si môžete prevziať v kostole, je symbol ochrany ľudského života od počatia.
  3. Na Deň otvorených dverí pozýva Základná škola sv. Augustína v utorok 2. apríla. Program je na výveske a na stránke školy.
  4. Birmovanci starší dostali návratky. Odovzdať ich treba do budúcej nedele, účasť je povinná. Všetci birmovanci majú prísť do kostola v piatok o 17:30.
  5. Duchovná obnova našej farnosti, na ktorú vrúcne pozývame, bude teraz od piatka do nedele. Páter Jozef Šuppa zo Spoločnosti Ježišovej bude viesť duchovnú obnovu na tému: Iba láska zachráni človeka. Prednesie tématické homílie, prednášky a adorácie pri sv. omšiach – v piatok a v sobotu večer o 17:30. V nedeľu dopoludnia – hlavne pri sv. omšiach o 8:45 a 11. 15. Popoludní potom o 15:00. Jednotlivé témy si môžete pozrieť na plagáte alebo na internetovej stránke našej farnosti.
  6. Ešte predtým, v utorok večer príde kňaz Marián Gavenda na sv. omšu o 17:30 a po nej bude prednáška Slobodní od médií – slobodní pre médiá, hlavne pre rodičov a mladých, ako predchádzať závislostiam na médiách. Všetci birmovanci aj rodičia sú pozvaní na túto prednášku, aj na duchovnú obnovu budúci víkend.
  7. Modlitby chvál budú v piatok večer o 19:00 v Katolíckom dome.
  8. Budúci víkend sa mení čas, hodiny posúvame dopredu.
  9. Upratovanie farského kostola – sídlisko Stred, 3.skupina. Pán Boh zaplať!

Ďalšie príspevky...