3. pôstna nedeľa – 15. marec 2020

 1. Sv. omše už aj na facebooku !!! – z nášho kostola v Považskej Bystrici – naživo. Od dnešného dňa 18.3. bolo spustené LIVE vysielanie svätých omší aj prostredníctvom facebokovej stránky TV Považie :

  www.facebook.com/tvpovazie

  Ideálne je, ak dáte like tejto stránke a budete pravidelne informovaní o začiatku prenosov.

  Buďte s nami prostredníctvom farského facebooku:

  Farnosť PB- mesto

  Verejné skupina s názvom   Farnosť PB- mesto . Nové informácie, povzbudivé statusy, inšpiratívne linky… aj facebook poslúži k dobrému!
 2. Verejné sv. omše a ostatné slávenia a stretnutia sú zakázané.
 3. Sv. omše vysielame naživo na Televízii Považie. Sledovať je možné aj na internete – na stránke TV Považie. Pozor, musíte mať prehliadač Mozilla. Sv. omše súvysielané denne o 17:00, okrem nedele, kedy je o 8:45. Neprichádzajte do kostola, nie je to žiaľ možné, ale zapojte sa cez televíziu.
 4. Žiaci a študenti, birmovanci – zapájate sa do sv. omše cez televíziu /aj vovšedný deň, ale v nedeľu so zodpovednosťou/. Nálepky vám odložíme. Keď sa ohrozenie nákazy skončí, prevezmete si nálepky dodatočne v kostole.
 5. Krížová cesta býva každý piatok o 17:00 spojená so sv. omšou, a to neverejná cez televíziu Považie.
 6. Krížovú cestu sa môžete ísť pomodliť kedykoľvek vonku na našej Kalvárii. Dodržujte však odstup od iných osôb a zásady ochrany pred nákazou.
 7. Biskupi vyzývajú k prísnemu pôstu každý piatok s úmyslom odvrátenia vírusovej nákazy.
 8. Vo štvrtok bude sv. Jozefa, sv. omša večer o 17:00 cez TV Považie.
 9. Krsty sa odkladajú, prípadne sa dohodnú telefonicky individuálne.
 10. Pohreby musia byť s čím menším počtom ľudí, pokiaľ možno iba vonku.
 11. Vybavovanie vo farskej kancelárii odložte, súrne veci vybavíme aj telefonicky alebo predovšetkým emailom.
 12. Kostol je vydenzinfikovaný, ďakujeme ochotným ženám za pomoc.

Dodržujme pokyny na ochranu pred vírusom, chráňme nielen seba, ale aj ľudí okolo. Buďme v tom precízni a poctiví. Ak my veriaci ukážeme, že si vieme chrániť telo, potom budeme uveriteľní aj pre iných, že vieme správne chrániť aj duše. Dbajme na pokyny lekárov a vedcov, aj tým môžeme svedčiť, že veda a viera si neodporujú, práve naopak. Prajeme všetkým dobré zdravie a Božiu ochranu.

 

Ďalšie príspevky...