3.cezročná nedeľa – 27. január 2019

  1. Pondelok – Tomáša Akvinského, vo štvrtok – sv. Jána Bosca, v piatok prvý piatok a v sobotu Obetovanie Pána – Hromnice.
  2. SV. omša v sobotu bude ráno o 6:30. Treba si priniesť sviecu. Aj večerná sv.omša v sobotu o 17.30 bude zo sviatku Obetovania Pána.
  3. Spoveď k prvému piatku bude vo farskom kostole denne pol hodiny pred sv. omšou ráno i večer, vo štvrtok od 16:00 a v piatok už od 14:00. V piatok ráno bude sv. omša o 6.00h. V Milochove – v stredu od 15:00. Sv. omša v stredu v Milochove o 16.30.  
  4. Fašiangový ples našej farnosti, na ktorý vás pozývame, bude v Katolíckom dome v sobotu 16. februára. Vstupenky sú k dispozícii aj v sakristii kostola vo štvrtok i v piatok po večernej sv. omši. Taktiež sú k dispozícii na sekretariáte školy denne do 15:00.
  5. Národný týždeň manželstva – 17. februára 2019. V pondelok 11.2.2019 o 17.30 v Katolíckom dome v Pov. Bystrici sa uskutoční DUET TOUR pre manželov, snúbencov. Duet Tour prináša: odborný workshop, 7 pilierov manželstva, partnerskú hru Duet, hud. program, praktické tipy a zaujímavé aktivity pre rozvoj vzťahu. Viac na plagáte: Vzťahovo.sk ; www.ntm.sk
  6. Duchovná obnova „rozVEDENÍ k BOHU“ – pre rozvedených, ktorí žijú sami, bude v Chrenovci 15.- 17. marca. Prihlasovanie je na internete pátrov saletínov.
  7. Upratovanie farského kostola – Kolónia, 1. skupina. Pán Boh zaplať!

Ďalšie príspevky...