3. cezročná nedeľa – 24. január 2021

 1. Na základe protipandemických opatrení:
 • nie sú slávené verejné sv. omše, bohoslužby a spovedanie
 • nebude otvorená kancelária farského úradu
 • v naliehavých prípadoch kontaktujte nás telefonicky ale emailom.
 1. V pondelok bude Obrátenie sv. Pavla, v utorok Timoteja a Títa a vo štvrtok sv. Tomáša Akvinského.
 2. Ďakujeme všetkým, ktorí prispievajú na chod farnosti. Pán Boh zaplať!
 3. V nádeji na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že zomrel pán dekan Anton Kubica dňa 20 januára v 75. roku života. Pohrebné obrady budú v kostole vo Sverepci dnes v nedeľu o 13:00. Dlhé roky pôsobil v našom okolí – vo Visolajoch, Sverepci a Jasenici. Kaplánom bol aj v Považskej Bystrici v roku 1972. Keďže nie sú dovolené veľké zhromaždenia, pomodlite sa, prosím, za neho doma. Nech odpočíva v Pánovom pokoji!
 4. Priame prenosy sv. omší z nášho farského kostola Považská Bystrica vysielame takto: Spájajte sa s nami NAŽIVO NA TELEVÍZII POVAŽIE:
 • každú nedeľu a prikázaný sviatok 8:30-9:30
 • vo všedné dni 17:30-18:00
 1. Povzbudzujeme k živej účasti na priamych prenosoch sv. omší v kruhu rodiny, odporúčame spytovanie svedomia a pravidelné duchovné sv. prijímanie, čítanie Sv. písma a modlitbu.
 • Prenosy sú aj cez facebook televízie Považie. Kto nemá v ponuke káblového operátora, prípadne satelitnú platformu TV Považie, môže sledovať sv. omše aj prostredníctvom facebookovej stránky TV Považie. facebook.com/tvpovazie Ideálne je, ak divák dá Like stránke, prípadne označí jej sledovanie a bude automaticky upozornený na LIVE vysielanie. Kto nemá facebookový profil, môže sledovať vysielanie aj bez prihlásenia. Stačí zadať do internetového prehliadača https://www.facebook.com/tvpovazie/live/.
 • Aktuálne informácie čerpajte z našej farskej internetovej stránky pb.fara.sk a z farského facebooku Farnosť PB- mesto.

 

Ďalšie príspevky...