29. cezročná nedeľa – 18. október 2020

  1. Sv. omše sú neverejné. Limit 6 osôb zahŕňa kňaza a asistenciu, takže prakticky nerieši verejnosť. Platí dišpenz nedeľnej fyzickej účasti na sv. omši, ale zdôrazňuje sa sláviť sv. omšu prostredníctvom médií, sústredenou modlitbou spolu v jednej domácnosti.
  2. Spájajte sa s nami naživo na Televízii Považie – v nedeľu 8:30, v ostatné dni 17:30. Možnosť je aj cez facebook televízie Považie. Neustále aktualizované informácie čerpajte z našej internetovej stránky pb.fara.sk a z farského facebooku Farnosť PB- mesto.
  3. Krsty, sobáše a pohreby môžu byť s obmedzením 1 osoba na 15 m2, čo je v našom kostole do 100 osôb.
  4. Pomodliť sa v kostole je možné jednotlivo – denne od 9:00 do 11:00, popoludní 14:00 – 16:00. Predsieň kostola po sklené dvere je však otvorená celý deň.
  5. Individuálna možnosť sv. spovede – je denne okrem nedele o 18:00 – 18:30 v kostole, v stredu je adorácia v obvyklom čase 10:00 – 12:00, ale pri tom treba zachovať limit 6 osôb v jednom čase. Podávanie sv. prijímania je individuálne. Odporúčame časté vzbudenie si dokonalej ľútosti aj duchovné sv. prijímanie.
  6. Žiaci a študenti – zapájajte sa do sv. omše cez televíziu a internet.
  7. Zbierka na misie je iba elektronicky na stránke misijnediela.sk
  8. Krstná náuka bude v sobotu v kostole o 8:00.
  9. Upratovanie kostola: Dedovec. Kostol treba vyčistiť a dezinfikovať, preto vopred ďakujeme za pomoc v sobotu o 18:00. Pán Boh zaplať!
  10. Sviatosť manželstva chcú prijať:

Michal Lingeš zo Súľova a Andrea Oráviková z Prečína,   /15:00/

Michal Brzý z Jelšového a Veronika Kuncová zo Zemianskeho Kvášova, /16:00 s omšou/

Radim Kozáček, Hliny a Miroslava Babincová z Prečína,

Marek Čiernik a Lucia Filušová zo Zakvášova,

Patrik Kostelanský z Rozkvetu a Žaneta Belavá, Hliny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie príspevky...