28. cezročná nedeľa – 11. október 2020

Od 15. októbra:

Verejné slávenie bohoslužieb je pozastavené od 15. októbra až do odvolania.
/limit 6 osôb zahŕňa kňaza, kostolníkov, asistenciu, takže prakticky nerieši verejnosť/

Aj v našom kostole budú sv. omše slávené iba takýmto spôsobom.

Dišpenz od nedeľnej účasti platí – v tomto čase pandémie nemáme povinnosť nedeľnej sv. omše, ale namiesto toho máme ju sláviť doma prostrednícvom médií v sústredenej modlitbe.

Cez televíziu Považie a internet bude prenášaná sv. omša z nášho kostola v nedeľu o 8:30.
Televízia Považie zvažuje vysielanie každý deň, výsledok očakávame po nedeli.
Náuky birmovancov sú pozastavené. Liturgická náuka snúbencov na fare prebieha normálne.
Farská kancelária je otvorená v obvyklom čase.
Presnejšie oznamy prinesieme v najbližšie dni.

Na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej
konať, ale s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo
vnútri; vonku bude treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet
účastníkov vonku obmedzený nebude.

Z listu slovenských biskupov: Situácia, do ktorej vstupujeme, je náročná a zložitá. Kvôli spoločnému dobru nariadenia uposlúchneme: ich nerešpektovanie by spôsobilo iba väčšie škody. Je to, samozrejme, čas skúšky pre nás všetkých: buďte si
však istí, že poslušnosť tomuto neľahkému rozhodnutiu biskupov
prinesie dobré ovocie.

Je zrejmé, že vo viacerých oblastiach utrpíme straty. Ale sme
presvedčení, že milosrdný a štedrý Pán nám to inde vynahradí. Ak sa
jedny dvere zatvoria, Pán vždy otvorí nejaké iné. Slávme sv. omše sústredene cez médiá.
Využime možnosť vykonať si sv. spoveď súkromne, často si vzbudzujme dokonalú ľútosť,
aby sme boli zmierení s Bohom. Bližšie informácie o možnostiach prinesieme v najbližších dňoch.
Sledujte našu internetovú stránku pb.fara.sk.

  • +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  1. Vo štvrtok bude sv. Terézie Veľkej a v sobotu sv. Ignáca Antiochijského. Budúca nedeľa je misijná, zbierka na misie bude po sv. omšiach. V októbri sa modlievame posvätný ruženec za odvrátenie epidémie.
  2. Hygienické opatrenia zachovávajme precízne aj v našich kostoloch: Rúška – odstupy – ruky. Maximálny počet ľudí v Hlavnom kostole je 50. V priestoroch, kde slávime sv. omšu, spojení obrazovkou a zvukom, môže byť najviac 50 osôb. Sedí sa šachovnicovo, okrem členov tej istej domácnosti. Prinášame tam sv. prijímanie. Diecézni biskupi udelili dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši. Nájdime si však doma čas na sv. omšu pri obrazovke. Spovedáme podľa možnosti v hlavnej lodi, alebo v spovedelnici. V prípade fyzickej nemožnosti spovede, ak by taký stav nastal, treba si vzbudiť dokonalú ľútosť, ktorá odpúšťa hriechy, spojená s túžbou vyspovedať sa v budúcnosti, akonáhle to bude možné.
  3. Televízia Považie vysiela sv. omšu v nedeľu o 8:30.
  4. Dnes je preložená zbierka na dobročinné diela sv. Otca. Pán Boh zaplať.
  5. Birmovanci – 2. rok prípravy – budú mať mimoriadne dôležité stretnutie v piatok po sv. omši.
  6. Pripravujeme katolícke stolové kalendáre našej farnosti na budúci rok, budú k dispozícii v najbližšom čase.
  7. Upratovanie kostola: Sídlisko Lány 2. skupina a ul. Nábrežná. Pán Boh zaplať!
  8. Sviatosť manželstva chcú prijať:

Matej Drbul z Pionierskej a Veronika Mikulová z Rozkvetu,   /14:00/

Andrej Kostelanský z Podmanína a Lenka Kopcíková z Hlín,   /15:00 s om./

Tomáš Tichý z a Lucia Lefíková obaja z Dolného Lieskova,   /16:00/

Michal Lingeš zo Súľova a Andrea Oráviková z Prečína,

Michal Brzý z Jelšového a Veronika Kuncová zo Zemianskeho Kvášova,

Matej Kandera a Denisa Vokelová, obaja z farnosti Považská Bystrica.

Ďalšie príspevky...