27. cezročná nedeľa – 4. október 2020

 1. Birmovanci, 2. ročník prípravy, budú mať stretnutie v piatok 16. októbra po večernej sv. omši v kostole /asi o 19:00/. – Teda nie 9. októbra!!!/
 2. V stredu bude spomienka Ružencovej Panny Márie. V októbri sa modlievame posvätný ruženec. Môžeme získať úplne odpustky, ak sa modlíme v rodine, v kostole, kaplnke, rehoľ. spoločenstve či nábožnom združení. Modlime sa za odvrátenie epidémie, Bož. požehnanie.
 3. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Adorácia je popoludní do večernej sv. omše. Prvonedeľná zbierka je dnes na náš kostol. Pán Boh zaplať.
 4. Novým hygienickým opatreniam sa od 1. októbra musí prispôsobiť aj naša farnosť: Pri vstupe do kostola sú nutné rúška a dezinfekcia; rešpektujme pokyny poverených osôb. Maximálny počet ľudí v Hlavnom kostole je 50. Po dosiahnutí počtu sa môžu ostatní zhromaždiť vonku pred kostolom (s odporúčanými rozostupmi), prípadne využiť bočný vchod do Starého kostola /od školy/, respektíve využiť bočný vchod od hlavnej cesty a byť v Novom kostole /bočná loď/, kde budú izolovaní od ostatných, spojení iba televíziou a zvukom; počet nesmie presiahnuť 50. Sedí sa šachovnicovo, okrem členov tej istej domácnosti. Samostatné priestory, navzájom nezávislé, s osobitnými vchodmi, eliminujúcimi stretnutie a nákazu, na čom nám veľmi záleží v súčasnej situácii.
 5. Diecézni biskupi udelili dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši (neúčasť neviaže vo svedomí a netreba sa z nej spovedať) do skončenia obmedzenia. Nájdime si čas na modlitbu sv. omše pri obrazovke.
 6. SV. omšu o 8:30 vysiela televízia Považie.
 7. Nové číslo časopisu Žilinská diecéza si môžete zakúpiť za 1euro vzadu v kostole.
 8. Budúcu nedeľu bude preložená zbierka na dobročinné diela sv. Otca. Pán Boh zaplať.
 9. Krsty budú budúci víkend. Krstná náuka ráno o 8.00h v kostole.
 10. Upratovanie kostola: Sídlisko Lány 1. skupina. Pán Boh zaplať!
 11. Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ľubomír Jalovičiar z Trenčína a Mária Piačková z Lánskej, (13.00 s omšou)

Miloš Brezničan a Jana Balážová, Kukučínova ul., (15.00)

Lukáš Cigánik zo Stredu a Veronika Žuffová, Centrum PB, (16.00)

Gabriel Záhorec z Nových Zámkov a Veronika Valúchová zo Stredu, (16.30 s omšou)

Matej Drbul z Pionierskej a Veronika Mikulová obaja z Rozkvetu,

Andrej Kostelanský z Podmanína a Lenka Kopcíková z Hlín,

Tomás Tichý z a Lucia Lefíková obaja z Dolného Lieskova,

Ján Šujak z Pov. Bystrice a Dana Kardošová z Domaniže.

 

Ďalšie príspevky...