26. cezročná nedeľa – 27. september 2020

  1. V utorok bude Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, v stredu sv. Hieronyma, vo štvrtok sv. Terézie z Lisieux a v piatok sv. anjelov strážnych.
  2. Budúca nedeľa bude prvá v mesiaci. Zbierka na potreby farského kostola bude po sv. omšiach.
  3. V piatok bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude po celý týždeň ako obvykle k prvému piatku – pol hodiny pred sv. omšou ráno i večer. Vo štvrtok budeme spovedať od 17.00 a v piatok už od 14.00 hodiny. V Milochove v stredu od 16:00 a sv. omša o 17:30.
  4. Birmovanci nech nezabudnú na sv. spoveď. Tiež minuloroční tretiaci, čo boli na 1. sv. prijímaní – už sú teraz štvrtáci, si konajú deviatnik.
  5. Birmovanci – 1. rok prípravy – budú mať náuku v piatok po sv. omši v kostole. Starší birmovanci –  2. rok prípravy – budú mať náuku potom o týždeň. Animátori birmovancov budú mať prípravné stretnutie v piatok po večernej sv. omši v Centre pri kostole.
  6. Upratovanie kostola: Hliníky a Mošteníkova ul. Pán Boh zaplať!
  7. Bohoslovec Andrej Krekáč prijme posvätný rád diakonátu v Ríme vo štvrtok 1. októbra o 9:00. V tomto čase bude otvorený náš farský kostol k modlitbe pre duchovné spojenie, podporené aj videoprenosom,  ak to technické prostriedky umožnia.
  8. Členovia Spolku sv. Vojtecha si môžu vyrovnať členské a prevziať podielovú knihu s kalendárom vzadu v kostole najneskôr do budúcej nedele.
  9. Sviatosť manželstva chcú prijať:

Juraj Chudý z Dunajskej Lužnej a Martina Bednárová z Pov. Bystrice,  /14:00 s om./

Peter Zigo z Rozkvetu a Katarína Košteková, ul. Odborov,    /15:00/

Radoslav Brokeš z Dubnice nad Váhom a Monika Matušíková z Rozkvetu, /16:00 s om./

Ľubomír Jalovičiar z Trenčína a Mária Piačková zo Stredu,

Matej Martinka z Rozkvetu a Simona Hájková z Milochova,

Miloš Brezničan a Jana Balážová, Kukučínova ul.,

Lukáš Cigánik zo Stredu a Veronika Žuffová, Centrum PB,

Gabriel Záhorec z Nových Zámkov a Veronika Valúchová zo Stredu,

Ján Šujak z Pov. Bystrice a Dana kardošová z Domaniže.

 

Ďalšie príspevky...