25. cezročná nedeľa – 20. september 2020

  1. V pondelok bude Matúša, apoštola a v stredu sv. pátra Pia.
  2. Každú stredu predpoludním býva dvojhodinová adorácia s možnosťou vyspovedať sa v našom farskom kostole – od 10. do 12. hodiny.
  3. Začína sa príprava dospelých k sviatostiam. Ak ešte niekto nebol pokrstený, hoci už je dospelý, alebo neprijal 1. sv. prijímanie a birmovku, nech sa prihlási na farskom úrade.
  4. Štvrtáci, si zbierajú nálepky po sv. omši, vždy po nedeľnej sv. omši. Zapojte sa všetci štvrtáci, ktorí bývate v našej farnosti.
  5. Zbierka na seminár je dnes po sv. omšiach. Pán Boh zaplať!
  6. Upratovanie kostola: Jelšové. Pán Boh zaplať!
  7. Náš rodák, bohoslovec a absolvent teológie na Pápežskej gregoriánskej univerzite v Ríme, Mgr. Andrej Krekáč, syn Pavla Krekáča a Janky, rod. Prindišovej, má prijať posvätný rád diakonátu, a to v Ríme 1. októbra tohto roku. Odporúčame ho do vašich modlitieb.
  8. V rámci ochrany pred vírusmi zachovajme naďalej zodpovedne pandemické pravidlá: Platí to, čo už poznáme a zachovávame: Rúška, dezinfekcia, bez sväteničiek, sv. prijímanie do ruky, primeraný odstup s výnimkou jednej domácnosti a triedy. Konajme však s pokojom, pod rúškom ohľaduplnosti, ale nie pod rúškom strachu. Náš kostol je veľký, dezinfikovaný a ponúka veľa miesta. Modlime sa za seba i za všetkých ľudí, za dobré zdravie – nielen telesné, ale duchovné. Pokyny a vysvetlenie nájdete aj na našej internetovej stránke a na stránke nášho biskupstva.
  9. Sviatosť krstu bude budúci víkend.
  10. Sviatosť manželstva chcú prijať:

Miloš Belás z Nosíc a Lenka Tománková z Milochova,   /14:30 s om./

Ján Bošota z Ostravy a Karolína Žieriková z Rozkvetu,   /15:30/

Roman Knapo a Andrea Hanulíková zo Zakvášova,    /16:15/

Juraj Chudý z Dunajskej Lužnej a Martina Bednárová z Pov. Bystrice,

Peter Zigo z Rozkvetu a Katarína Košteková, ul. Odborov,

Ján Šujak z Pov. Bystrice a Dana kardošová z Domaniže,

Radoslav Brokeš z Dubnice nad Váhom a Monika Matušíková z Rozkvetu,

Boris Kallo z Pov. Bystrice a Gabriela Vráblová z Hor. Kočkoviec.

 

 

Ďalšie príspevky...