24. cezročná nedeľa – 13. september 2020

 1. Dnes slávime naše hody – výročie posviacky nášho farského kostola. Hodová ofera je dnes po sv. omšiach. Vopred ďakujeme za podporu tohto nášho kostola a opravy organa. Pán Boh zaplať! Tiež ďakujeme za výzdobu, hru na organe, spev, čistenie, organizovanie a akúkoľvek pomoc nášmu chrámu. Pán Boh zaplať!
 2. V utorok bude národný sviatok Sedembolestnej Panny Márie. omše budú v utorok tak, ako bývajú v nedeľu, aj večerná bude o 18:30. V Milochove bude o 8:45 a v stredu nebude.
 3. Okrem toho bude v pondelok Povýšenia sv. Kríža a v stredu Kornélia a Cypriána, mučeníkov.
 4. Každú stredu predpoludním bude opäť bývať dvojhodinová adorácia s možnosťou vyspovedať sa v našom farskom kostole – vždy v stredu od 10. do 12. hodiny.
 5. Začína sa príprava dospelých k sviatostiam. Ak ešte niekto nebol pokrstený, hoci už je dospelý, alebo neprijal 1. sv. prijímanie a birmovku, nech sa prihlási na farskom úrade.
 6. Štvrtáci, si zbierajú nálepky po sv. omši, vždy po nedeľnej sv. omši. Zapojte sa všetci štvrtáci, ktorí bývate v našej farnosti.
 7. Ešte je možné prihlásiť sa na birmovku, alebo dieťa na 1. sv. prijímanie – po sv. omši v kostole alebo na farskom úrade v úradných hodinách, tiež u katechétky v škole.
 8. Zbierka na Boží hrob , ktorá v tomto roku nebola, kto by chcel podporiť, bude možnosť po sv. omšiach v utorok na Sedembolestnú. A zbierka na seminár bude na budúcu nedeľu.
 9. Pozývame na vedomostný kvíz: Zaujímavosti zo sveta Cirkvi, v piatok 18.9 o 20:00 v Pastor. centre. Info na výveske.
 10. Pozývame všetky deti na pravidelné eRko stretká – každý piatok od 16.30 v Pastoračnom centre pri kostole.
 11. V piatok po večernej sv. omši bude stretnutie zástupcov jednotlivých skupín, ktoré sa stretávajú v Pastoračnom centre, účasť je veľmi potrebná.
 12. Upratovanie kostola sídlisko Kolónia, 2. skupina.  Pán Boh zaplať!
 13. Náš rodák, bohoslovec a absolvent teológie na Pápežskej gregoriánskej univerzite v Ríme, magister farmácie Andrej Krekáč, syn Pavla Krekáča a Janky, rod. Prindišovej, má prijať posvätný rád diakonátu, a to v Ríme 1. októbra tohto roku. Odporúčame ho do vašich modlitieb.
 14. Sviatosť manželstva chcú prijať:

Martin Kováčik zo Starej Lesnej a Gabriela Gazdíková, Hliny,   /14:00 s om./

Dominik Behúň z Milochova a Veronika Sadecká, Orlové,   /15:00 s om./

Ľuboš Šuvara a Kristína Vernerová z Domaniže,   /16:00/

Miloš Belás z Nosíc a Lenka Tománková z Milochova,

Ján Bošota z Ostravy a Karololína Žieriková z Rozkvetu,

Roman Knapo a Andrea Hanulíková zo Zakvášova

Vladimír Paulíny, Lánska a Klaudia Barincová z Motešíc,

Boris Kallo z Pov. Bystrice a Gabriela Vráblová z Hor. Kočkoviec,

Peter Martinec zo Zlatých Moraviec a Romana Podmaníková, ul. Pionierska.

Ďalšie príspevky...