22. cezročná nedeľa – 30. august 2020

  1. Sv. omša na začiatku školského roka bude v stredu – o 9:00 vo farskom kostole.  Hudobníci a speváci sa stretnú v kostole už o 8:00.
  2. Počas týždňa nezabudneme na sv. spoveď: V piatok je prvý piatok. Spovedať sa bude po celý týždeň ako obvykle k prvému piatku – pol hodiny pred sv. omšou ráno i večer. Vo štvrtok budeme spovedať od 17.00 a v piatok už od 14.00 hodiny. V piatok ráno je sv. omša o 6:30. V Milochove v stredu od 16:00 a sv. omša o 17:30. Žiaci a študenti nech prídu na sv. spoveď k novému školskému roku. Spovedá sa aj na SNP, aj na Rozkvete, v hodinách, ktoré sú tam oznámené.
  3. Farská rada ekonomická bude mať stretnutie vo štvrtok po večernej sv. omši o 19:15 v Pastoračnom centre. Farská rada pastoračná bude mať stretnutie v piatok o 19:30 v Pastoračnom centre.
  4. Štvrtáci, ktorí boli na 1. sv. prijímaní, budú dostávať nálepky každú nedeľu. Miništranti budú mávať stretnutia v piatok po sv. omši.
  5. Rodičom tretiakov, ktorí pôjdu v tomto školskom roku na 1. sv. prijímanie, na budúcu nedeľu oznámime, ako sa treba prihlásiť na 1. sv. prijímanie – na v. omši o 10:00. Podobne aj rodičom birmovancov –budúcu nedeľu na sv. omši o 11:30, a to aj pre prvý, aj pre druhý rok prípravy.
  6. V Milochove bude omša budúcu nedeľu o 8:45, teda o trištvrte na deväť.
  7. Film Fatima bude v kine Mier v stredu o 16:00.
  8. Upratovanie kostola sídlisko Stred, 3. skupina.  Pán Boh zaplať!
  9. Sviatosť manželstva chcú prijať:

Jakub Bednár a Dominika Gastnerová, ul. Kuzmányho.

Michal Cigánik, Lány a Soňa Kanderová z Rozkvetu   /15:00/,

Miroslav Vitikáč z Trenčína a Radka Mičková, SNP,

Jozef Fábry a Kristína Rybáriková, ul. Mošteníková,

Peter Martinec zo Zlatých Moraviec a Romana Podmaníková, ul. Pionierska,

Adam Robota z Rozkvetu a Lenka Bošková zo Zakvášova.

 

Ďalšie príspevky...