21. cezročná nedeľa – 23. august 2020

  1. V pondelok bude sv. Bartolomeja, vo štvrtok sv. Moniky, v piatok sv. Augustína a v sobotu mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa.
  2. Svojho patróna sv. Augustína si uctia učitelia Základnej školy sv. Augustína a budú sa modliť za žiakov – na sv. omši v školskej kaplnke už v tento pondelok o 8:00.
  3. V Milochove bude omša budúcu nedeľu o 11:00. /V stredu nebude/.
  4. Krsty budú budúcu nedeľu.
  5. Upratovanie kostola sídlisko Stred, 2. skupina.  Pán Boh zaplať!
  6. Sviatosť manželstva chcú prijať:

Jakub Dudák a Daniela Gostíková z Pov. Bystrice,

Jakub Bednár a Dominika Gastnerová, ul. Kuzmányho.

Michal Cigánik, Lány a Soňa Kanderová z Rozkvetu.

Ďalšie príspevky...