2. veľkonočná nedeľa – 19. apríl 2020

  1. Sv. omše budú naďalej neverejné – naživo cez Televíziu Považie alebo na internete – denne 17:00, v nedeľu 8:45, aj prostredníctvom facebookovej stránky TV Považie. www.facebook.com/tvpovazie , a to aj bez facebooku, priamo: https://www.facebook.com/tvpovazie/live/. Aj zo záznamu!
  2. Krsty budú v nedeľu individuálne.  Krstná náuka po telefonickom dohovore.
  3. Birmovka sa odkladá na neskorší dátum, ktorý oznámime hneď ako to bude možné. Pravdepodobne aj 1. sv. prijímanie.
  4. Prihlásilo sa nám veľa prvákov do našej Základnej školy sv. Augustína. Ďakujeme. Preto prijmeme do zamestnania učiteľku na 1. stupeň školy. Kto by chcel pôsobiť v odbornom, priateľskom a veriacom pedagogickom kolektíve, nech sa prihlási na riaditeľstve školy. Takisto prijmeme voľnočasového pedagóga.

Ďalšie príspevky...