2. pôstna nedeľa – 28. február 2021

 1. V období pandémie – zatiaľ sa nič nemení v obmedzeniach pre kostoly – náš okres je žiaľ v čiernej zóne: nie sú slávené verejné sv. omše a spovedanie, obmedzená je kancelária farského úradu, v naliehavých prípadoch kontaktujte nás telefonicky ale emailom. Krsty budú o týždeň.
 2. Birmovanci dostanú každý osobne email, kde nájdu úlohy a pokyny v príprave na birmovku, aj keď nemôžu prísť do kostola, nech nezabudnú na živú účasť na sv. omši cez vysielanie a učia a otázky na našej farskej stránke.
 3. Prvoprijímajúce deti dostanú domov poštou list s prekvapením, nech sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a nech sa pozorne zapájajú do sv. omše cez vysielanie.
 4. V pôstnom období vám všetkým odporúčame častejšie sa zúčastňovať na sv. omši cez jej vysielanie a často sa modlievať krížovú cestu. Na televízii Lux nájdete veľa možností, podobne aj na internete. Veľmi vás pozývame k osobnej iniciatíve a vlastnému hľadaniu.
 5. Ponúkame niekoľko linkov, na ktorých nájdete modlitby a pobožnosti:
 1. Priame prenosy sv. omší z nášho farského kostola Považská Bystrica vysielame takto: Spájajte sa s nami NAŽIVO NA TELEVÍZII POVAŽIE:
 • každú nedeľu a prikázaný sviatok 8:30-9:30
 • vo všedné dni 17:30-18:00
 1. Povzbudzujeme k živej účasti na priamych prenosoch sv. omší v kruhu rodiny, odporúčame spytovanie svedomia a pravidelné duchovné sv. prijímanie, čítanie Sv. písma a modlitbu.
 • Prenosy sú aj cez facebook televízie Považie. Kto nemá v ponuke káblového operátora, prípadne satelitnú platformu TV Považie, môže sledovať sv. omše aj prostredníctvom facebookovej stránky TV Považie. facebook.com/tvpovazie Ideálne je, ak divák dá Like stránke, prípadne označí jej sledovanie a bude automaticky upozornený na LIVE vysielanie. Kto nemá facebookový profil, môže sledovať vysielanie aj bez prihlásenia. Stačí zadať do internetového prehliadača https://www.facebook.com/tvpovazie/live/.
 • Informácie vždy nájdete na našej farskej internetovej stránke pb.fara.sk

Ďalšie príspevky...