2. pôstna nedeľa – 17. marec 2019

  1. Krížová cesta býva každý piatok o 17:30 a v nedeľu o 16:45.
  2. V utorok bude slávnosť Jozefa, ženícha Panny Márie. Ranná sv. omša o 6:30 bude obetovaná za šírenie kultúry života, za manželstvá a rodiny v našej krajine.
  3. Birmovanci mladší majú stretko vo štvrtok po večernej sv. omši v Katolíckom dome, prídu už na sv. omšu do kostola o 17:30. A  birmovanci starší majú náuku v piatok – začne v kostole o 17:30 a potom tiež v Katolíckom dome.
  4. Tretiaci majú ďalšie stretnutie v príprave na 1. sv. prijímanie v sobotu o 9:00 v Katolíckom dome.
  5. V rámci pôstu sme pre vás pripravili duchovnú obnovu s pátrom Jozefom Šuppom zo Spoločnosti Ježišovej, priamo tu v našom farskom kostole na tému Iba láska zachráni človeka. Bude v posledný marcový víkend – od piatku do nedele 29. – 31. marca. Páter Šuppa prednesie tematické homílie, prednášky a adorácie pri sv. omšiach, aj mimo nich. Jednotlivé témy si môžete pozrieť na plagáte aj na internete farnosti.
  6. Ďalej k nám zavíta aj kňaz Marián Gavenda, známy nielen z katolíckych médií. Po sv. omši, ktorú odslúži v našom farskom kostole večer v utorok 26. marca, bude prednáška na pálčivú tému s názvom: Slobodní od médií – slobodní pre médiá.
  7. Letáčiky z minulej nedele môžete odovzdať do krabičky vzadu v kostole.
  8. Upratovanie farského kostola – sídlisko Stred, 2.skupina. Pán Boh zaplať!
  9. V sobotu bude brigáda v Pastoračnom centre: umývanie okien a čistenie. Prosíme skupiny, ktoré sa tam stretávajú, aby prišli v sobotu o 14:00.

 

Ďalšie príspevky...