2. cezročná nedeľa – 19. január 2020

  1. Utorok – Agnesy, v piatok – sv. Františka Saleského a v sobotu Obrátenie sv. Pavla.
  2. Adorácia bude bývať v stredu dopoludnia od 10:00 do 12:00 s možnosťou sv. spovede.
  3. Dátumy birmovky a prvého sv. prijímania oznámime budúcu nedeľu. Preto prosíme rodičov, aby prišli so svojimi tretiakmi na sv. omšu o 10:00 a s birmovancami staršími o 11:15.
  4. Birmovanci – mladší budú mať náuku v piatok večer – v kostole o 17:30.
  5. Mladí muži, ktorí cítia kňazské povolanie, môžu sa uchádzať o štúdium teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Nitre – a prihlásiť sa na farskom úrade do konca januára.
  6. Fašiangový ples, ktorý organizuje naša farnosť a ZŠ sv. Augustína, bude v Katolíckom dome už v túto sobotu. Ešte stále je dosť voľných miest. Vstupenky sú k dispozícii aj v sakristii, alebo v škole.
  7. Upratovanie farského kostola – Sídlisko Lány 1. skupina. Pán Boh zaplať!
  8. Sviatosť manželstva: Jozef Piaček z Rozkvetu a Barbora Kušánová, Lány

 

Ďalšie príspevky...