2. cezročná nedeľa – 14. 1. 2018

1. Adorácia býva v stredu od 10:00 do 12:00 vo farskom kostole s možnosťou sv. spovede.
2. Mladí muži, ktorí cítia kňazské povolanie, môžu sa uchádzať o štúdium teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Nitre – a prihlásiť sa na farskom úrade do konca januára.
3. Birmovanci – starší – nech sa pripravujú na polročnú skúšku, nech si pripravujú kredity, a učia sa otázky na stránke Kristus.sk, 120 otázok. Bližšie informácie – od animátorov. Mladší birmovanci majú ovládať prvých 50 otázok.
4. Mamiklub, stretnutia mamičiek s malými deťmi, bývajú každú stredu v Pastoračnom centre o 10:00.
5. Tvorivé dielne pre deti budú v pastoračnom centre v stredu o 15:00. Info na plagáte.
6. Cvičenie pre mužov a ženy (formou aerobicu, workoutu a crossfitu) pre posilnenie tela a s povzbudením ducha – bývajú každý štvrtok o 19:00 v Katolíckom dome.
7. Upratovanie farského kostola – bude mať teraz sídlisko Stred, a to – 1. skupina. Tabuľka pre mená, kde sa treba zapísať, je vzadu na výveske. Napíšte sa, či môžete prísť teraz v sobotu ráno o 7:00 v prvej skupine, alebo potom o týždeň, či dva týždne s druhou alebo treťou skupinou. Vopred ďakujeme. Určite si, prosím, aj vedúcu svojej skupinky.

Ďalšie príspevky...