2. adventná nedeľa – 6. december 2020

 1. V tomto adventnom čase vrúcne odporúčame zúčastňovať sa na adventných sv. omšiach – denne – čím častejšie a duchovne sa pripraviť na Vianoce.
 2. Dnes je prvá nedeľa,  po sv. omšiach je dnes prvonedeľná zbierka na náš kostol. Vopred ďakujeme za štedrosť a podporu nášho kostola v tomto období. Pán Boh zaplať. Adorácia bude počas celého popoludnia.
 3. V utorok bude sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Sv. omše budú: v predvečer sviatku, teda v pondelok večer o 17:30, v utorok ráno o 6:30 a o 8:00, v utorok večer o 17:30, v Milochove o 16:30.
 4. Spovedať nevládnych – starých a chorých – prídeme k nim domov v tomto týždni v stredu:

– Mesto Považská Bystrica – streda od 8.00 /okrem SNP a Hlín, tam majú vlastný rozpis/.

 1. Prihlásiť chorých je ešte možné ešte dnes v sakristii alebo telefónom a emailom.
 2. Kostoly sú otvorené na 50% kapacity, čo však v našom veľkom a priestrannom kostole poskytuje veľa miesta. Treba sedieť šachovnicovo, nechať vedľa seba voľné miesto /okrem členov jednej domácnosti/.
 3. Sv. omše bývajú ráno o 6:30 a večer už o 17:30. V nedeľu o 7:00, 8:30, 10:00 – detská, 11. 30 a večer už o 17:30. V Milochove v stredu o 16:30 a v nedeľu o 8:45.
 4. Spovedanie pred Vianocami obvyklou formou bude možné len v obmedzenej miere. Nenechávajte si spoveď na poslednú chvíľu. Preto využite možnosť spovede počas celého adventu – každé ráno o 6:00 a každý večer o 17:00. Nech sa každý spovedá vo vlastnej farnosti. Migrácia obyvateľstva medzi farnosťami je nežiadúca. /Usmernenie žilinského biskupa Tomáša Galisa č. 817/2020. Pokyny z okresného krízového štábu  a úradu hygieny z 3. 12. v Považskej Bystrici/.
 5. Koledovanie Dobrej noviny bude tento rok len v kostole. Pozývame deti, ktoré chcú spievať, budúcu nedeľu na sv. omšu o 10:00, po ktorej dostanú informácie.
 6. Farský kalendár je k dispozícii pri hlavnom východe.
 7. Upratovanie kostola: sídlisko Stred, 3. skupina

Ďalšie príspevky...