18. cezročná nedeľa – 6. 8. 2017

  1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Adorácia bude počas celého popoludnia do večernej sv. omše.
  2. V utorok bude spomienka sv.  Dominika, kňaza, v stredu sv. Terézie Benedikty z Kríža, vo štvrtok sv. Vavrinca a v piatok sv. Kláry.
  3. Účastníci cyklistickej akcie Na bicykli za život prídu do Považskej Bystrice na sv. omšu vo štvrtok o 18:30, je to na výveske.
  4. Sviatosť krstu sa bude udeľovať budúci víkend v sobotu o 18.30 a v nedeľu o 8:45. Krstná náuka bude v sobotu o 8:00 v kostole.
  5. Upratovanie farského kostola – Podmanín.
  6. Sviatosť manželstva:

Rastislav Smatana, Súľov a Martina Oráviková, Prečín  /15:00 so sv. om./

Pavol Sojčík, a Henrieta Coloňová, obaja zo Stupného /16:00/

Vladimír Uličný a Jana Ušiaková zo Žiliny

 

Ďalšie príspevky...