18. cezročná nedeľa – 2. august 2020

  1. V utorok bude Jána Máriu Vianneya, vo štvrtok Premenenie Pána, v sobotu sv. Dominika.
  2. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludňajšia adorácia bude do večernej sv. omše. Dnes po sv. omšiach je zbierka na potreby nášho kostola. Pán Boh zaplať!
  3. V piatok bude prvý piatok Spovedať sa bude ako obvykle pol hodiny pred rannými a večernými sv. omšami a počas nich. Vo štvrtok budeme spovedať od 17.00h a v piatok od 14.00 hodiny. V Milochove budeme spovedať v stredu od 16.00h a sv. omša bude o 17.30h.
  4. V nedeľu 2. augusta možno získať porciunkulové odpustky vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch a vo františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok na získanie odpustkov je: nábožná návšteva kostola a modlitba (Otče náš a Verím v Boha). K tomu: spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca.
  5. Oznamujeme, že v týchto dňoch sa opravuje píšťalový organ na chóruse farského kostola. Preto tam bude pohyb obmedzený na niekoľko týždňov. Ďakujeme za pomoc. Počas opravy sa bude niekedy spievať bez organa.
  6. Pozývame Vás zapojiť sa do vedomostného kvízu, ktorí vytvorili mladí. Druhé kolo kvízu bude v piatok 7.8.2020 v Pastoračnom centre o00h. Viac info na plagáte.
  7. Časopis Žilinská diecéza je k dispozícii vzadu v kostole za Jedno euro.
  8. Púť k Panne Márii Snežnej, v Podskalí- Vápenica, v nedeľu augusta 2020 o 11.00h.
  9. Upratovanie kostola: Dedovec. Pán Boh zaplať!
  10. Sviatosť manželstva chcú prijať:

Martin Hanták zo SNP a Petra Staňová zo Štúrovej, /15.00 s om./

Michal Drblík a Katarína Kubíková, obaja zo Žilinskej.

 

 

Ďalšie príspevky...