17. cezročná nedeľa – 30. 7. 2017

  1. Liturg. kalendár: v pondelok je spomienka Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, v utorok je spomienka sv. Alfonza Máriu de´ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, v piatok je spomienka sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza. Budúca nedeľa je zároveň sviatok Premenenie Pána.
  2. V tomto týždni bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude ako obvykle pol hodiny pred rannými a večernými sv. omšami. Vo štvrtok budeme spovedať od 17.00 a v piatok od 14.00 hodiny. V Milochove budeme spovedať v stredu od 17.00.
  3. Porciunkulové odpustky: augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch úplne odpustky „Porciunkuly“. Na získanie odpustkov je potrebné: nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätá spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Odpustky možno získať i vo františkánskych kostoloch.  
  4. Púť k Panne Márii Snežnej bude v nedeľu 6. augusta 2017 o 10.30h. v Podskalí–Vápenica. Viac informácii na nástenke.
  5. Dňa 19.8.2017 o 14.30 sa uskutoční v Bratislave, pred parlamentom 6. ročník – Hrdí na rodinu s mottom: Nevynášame tmu, zapaľujeme svetlo! Príď, nech je nás viac! Program pre deti a registrácia na: hrdinarodinu.sk  Organizátori: Anton Chromík a Pastor Bonus.
  6. Upratovanie farského kostola – Milochov.
  7. Sviatosť manželstva:

Ľubomír Janták a Martina Závadská, obaja zo SNP, (14.45)

Lukáš Adamec, Plevník-Drienové a Martina Tvrdá, Zakvášov, (15.30 + SO)

Rastislav Smatana, Súľov a Martina Oráviková, Prečín,

Pavol Sojčík, a Henrieta Coloňová, obaja zo Stupného.

Ďalšie príspevky...