17. cezročná nedeľa – 26. júl 2020

1. V pondelok bude sv. Gorazda a spoločníkov, v stredu sv. Marty, vo štvrtok bl. Zdenky
Schelingovej, v piatok sv. Ignáca z Loyoly, v sobotu sv. Alfonza Márie de Liguori.
2. Budúcu nedeľu bude prvá nedeľa v mesiaci. Zbierka na potreby nášho kostola bude po
sv. omšiach budúcu nedeľu. Pán Boh zaplať!
3. Oznamujeme, že v týchto dňoch sa opravuje píšťalový organ na chóruse farského
kostola. Preto tam bude pohyb obmedzený na niekoľko týždňov. Ďakujeme za pomoc.
Počas opravy sa bude niekedy spievať bez organa.
4. Upratovanie kostola: Sídlisko Lány 2. skupina a ul. Nábrežná. Pán Boh zaplať.
5. Budúci víkend budú krsty. Krstná náuka ráno o 8.00h v kostole.
6. Púť k Panne Márii Snežnej, v Podskalí- Vápenica, v nedeľu 9. augusta 2020 o 11.00h.
7. Sviatosť manželstva:
Martin Hanták zo Šoltésovej a Simona Cigániková z Hlín, /16:00/
Michal Haspra z Rozkvetu a Alena Novýsedláková z Rozkvetu, /16:30/.
Martin Hanták zo SNP a Petra Staňová zo Štúrovej.

Ďalšie príspevky...