15. cezročná nedeľa – 16. 7. 2017

  1. V pondelok bude Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov a v sobotu sv. Márie Magdalény.
  2. Púť starých rodičov k sv. Joachimovi a Anne bude na budúci víkend v Lednických Rovniach, informácie sú na plagátoch.
  3. Upratovanie kostola: Stred a Hliníky.
  4. Sviatosť manželstva:  Miloš Prošek, SNP a Monika Mikušíková, Lány.

 

Ďalšie príspevky...