15. cezročná nedeľa – 11. júl 2021

 1. Vo štvrtok bude sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi,  v sobotu sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov.
 2. Večerné sv. omše bývajú o 18:30, a to každý večer – v týždni aj v nedeľu – o 18:30. /Iba v Milochove v stredu o 17:30/
 3. Počas letných prázdnin býva spoveď každé ráno a každý večer pol hodiny pred sv. omšou od pondelka do soboty, nie však v nedele. Farská kancelária je otvorená iba v ranných hodinách.
 4. Upozorňujeme, že dišpenz od nedeľnej sv. omše skončil a potrebné je zúčastňovať sa na sv. omši v nedele a prikázané sviatky.
 5. Sv. omše v našom farskom kostole:
 • Nedeľa: 7:00,  8:30,  10:00,  11:30,  18:30
 • Pondelok až sobota: 6:30 a 18:30
 1. Upratovanie kostola: sídlisko Stred, 1. skupina. Pán Boh zaplať!
 2. Sviatosť manželstva chcú prijať:
 • Martin Nemčík z Rozkvetu a Barbora Dudáková zo Zakvášova /14:00 s om./
 • Tomáš Líška, Mošteníkova ul. a Adriana Grumlová z Rozkvetu /15:00/
 • Ján Tomčík, Hustopeče nad Bečvou a Erika Fuzyová z Jablonového

 

Ďalšie príspevky...