14. cezročná nedeľa – 9. 7. 2017

  1. V utorok je Benedikta, opáta a v sobotu sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi.
  2. Ďalší letný tábor  pre deti, ktoré sa prihlásili, začína od pondelka.
  3. Zdôvodu čerpania dovoleniek sa v nedele počas prázdnin nespovedá, ale možnosť  je počas všedných dní pol hodiny pred každou sv. omšou.
  4. Kancelária farského úradu bude počas prázdnin otvorená iba v ranných hodinách. V súrnom prípade je možné kontaktovať farský úrad telefonicky alebo emailom, prípadne nechať odkaz.
  5. V Domaniži bude o týždeň púť Panny Márie Karmelskej, informácie sú na výveske.
  6. Upratovanie kostola: Sídlisko Lány.
  7. Krsty budú sa vysluhovať budúci víkend.
  8. Sviatosť manželstva:

Oto Tunega a Silvia Haníncová zo Stredu  /13:00/,

Marek Panák z Považskej Teplej a Anna Tinková, ul. Sládkovičova,

Miloš Prošek, SNP a Monika Mikušíková, Lány.

 

Ďalšie príspevky...