14. cezročná nedeľa – 4. júl 2021

 1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, adorácia bude celé popoludnie do večernej sv. omše, prvonedeľná zbierka je dnes po sv. omšiach – do schránky pri východe – na potreby nášho kostola. Pán Boh zaplať!
 2. V pondelok bude sviatok sv. Cyrila a Metoda. Sv. omše budú v pondelok tak isto, ako bývajú v nedeľu.
 3. Počas prázdnin budú bývať večerné sv. omše o hodinu neskôr, tak ako minulý rok, teda o 18:30, a to každý večer – teda aj v týždni – aj v nedeľu večer o 18:30. Aj zajtra bude večerná sv. omša o 18:30.  – platí od 5. 7. – /dnes v nedeľu 4. 7. ešte o 17:30/. /V Milochove v stredu o 17:30/
 4. Počas letných prázdnin a dovoleniek býva spoveď každé ráno a každý večer pol hodiny pred sv. omšou od pondelka do soboty, nie však v nedele. Farská kancelária je otvorená iba v ranných hodinách.
 5. Upozorňujeme, že dišpenz od nedeľnej sv. omše skončil a potrebné je zúčastňovať sa na sv. omši v nedele a prikázané sviatky.
 6. Sv. omše v našom farskom kostole:
 • Nedeľa: 7:00,  8:30,  10:00,  11:30,  18:30
 • Pondelok až sobota: 6:30 a 18:30
 1. Upratovanie kostola: Milochov.  Pán Boh zaplať!
 2. Krsty budú budúci víkend.
 3. Sviatosť manželstva chcú prijať:
 • Patrik Kostelanský z Rozkvetu a Žaneta Belavá, Hliny /15:00 s om./
 • Martin Nemčík z Rozkvetu a Barbora Dudáková zo Zakvášova
 • Tomáš Líška, Mošteníkova ul. a Adriana Grumlová z Rozkvetu

Ďalšie príspevky...