13. cezročná nedeľa – 2. 7. 2017

 1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Adorácia bude vo farskom kostole popoludní do večernej sv. omše.
 2. V piatok bude prvý piatok. Spovedáme ako obvykle vo farskom kostole: pol hodinu pred sv. omšami a počas nich, vo štvrtok už od 17. hodiny a v piatok od 14:00. V Milochove bude spoveď v utorok o 17:00 a sv. omša o 18:30. V Praznove bude spoveď vo štvrtok od 17:00 a po nej sv. omša o 18:30. V Podmaníne bude sv. omša v piatok o 18:30.
 3. V stredu bude sviatok Cyrila a Metoda. Preto sv. omše budú všetky tak, ako bývajú v nedeľu – aj na filiálkach.
 4. Prichádza k nám nový pán kaplán Michal Mesjar z Martina. Doteraz bol diakonom v Kysuckom Novom Meste. Nech Pán žehná jeho službu v našej farnosti. Srdečne vítame!
 5. Novú farnosť na SNP príde otvoriť náš žilinský biskup Tomáš – zajtra v pondelok večer o 18:30 – v priestoroch školy na SNP so svätou omšou. Uvedie do služby nového kňaza, ktorým je František Mikuláš. Dokiaľ tam však nie je zriadená kancelária, tak úradné záležitosti si môžete naďalej vybavovať na farskom úrade v Meste, hlavne počas prázdnin.
 6. Letný tábor pre deti začína v našom Pastoračnom centre v pondelok o 8:00.
 7. Počas letných prázdnin nebývajú adorácie v stredu predpoludním.
 8. Kancelária farského úradu bude počas prázdnin otvorená iba v ranných hodinách. V súrnom prípade je možné kontaktovať farský úrad telefonicky alebo emailom, prípadne nechať odkaz.
 9. Upratovanie kostola: Sídlisko SNP, Hliny a Zakvášov.
 10. Sviatosť manželstva:

Patrik Bodina z Rozkvetu a Natália Rakovanová, Hliny  /15:00 sv.o./

Oto Tunega a Silvia Haníncová zo Stredu

 1. omša na sídlisku SNP v škole bude na sviatok sv. Cyrila a Metoda v stredu o 11:00 a takisto aj na budúcu nedeľu o 11:00. V Domove dôchodcov Bystričan bude v sobotu o 15:00.

Ďalšie príspevky...