13. cezročná nedeľa – 28. jún 2020

  1. Sv. omše bývajú obvykle: /okrem zmien v aktuálnych oznamoch nižšie/:   V prac. dňoch Po – So:  ráno 6:30,   večer 18:30. V nedeľu :   7:00, 8:30,   10:00, 11:30,     18:30.   Milochov – 9:00.  /Pozor na zmeny v nedeľu:  8:30, 11:30, 18:30 a Milochov!/
  2. V pondelok bude prikázaný sviatok Petra a Pavla, apoštolov – je to prikázaný sviatok. Preto v pondelok bude sv. omša ráno o 6:30, aj o 8:00 a v pondelok večer o 17:00, aj o 18:30. V Milochove v pondelok večer až o 18:30. Úradné hodiny na fare nebudú. Štvrtáci dostávajú nálepky ešte dnes a v pondelok.
  3. V piatok bude prvý piatok. Ranná sv. omša bude o 6:30. Je potrebné prísť na sv. spoveď, pretože potom budú prázdniny a kňazi budú čerpať dovolenky. Spovedáme v tomto týždni ako obvykle pred prvým piatkom vo farskom kostole: ráno i večer pol hodinu pred sv. omšami a počas nich, vo štvrtok večer od 17:00 – teda od piatej hodiny večer. A v piatok od 14:00 až do večernej sv. omše. V Milochove v stredu o 16:00 a sv. omša o 17:30.
  4. Vo štvrtok bude sviatok Návštevy Panny Márie, titul nášho kostola, v piatok Tomáša a budúcu nedeľu národný sviatok sv. Cyrila a Metoda.
  5. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali s prípravou a priebehom prvých sv. prijímaní a birmovky, ktoré aj napriek korone prebehli dôstojne a slávnostne. Pán Boh zaplať!
  6. Upratovanie kostola – sídlisko Kolónia, 2. skupina  Pán Boh zaplať!
  7. Po dlhoročnej pastorácii v našej nemocnici odchádza na nové pôsobisko nemocničný duchovný František Galvánek. Ďakujeme za jeho službu a želáme Božie požehnanie na novom pôsobisku v Štiavniku. Novým nemocničným duchovným bude Rudolf Michút, náš niekdajší kaplán a teraz pôsobiaci v Martine. Srdečne vítame!
  8. Krsty budú budúci víkend.
  9. Sviatosť manželstva chcú prijať:

Jakub Chudovský z Rozkvetu a Terézia Jakubcová z Plevníka,  /15:00/,

Jozef Štrbka z Vikartoviec a Marta Rakovanová, Hliny,

Ján Pasienka z Lánskej a Monika Bazalová z Praznova /sobáš vo farnosti Sv. rodiny/

 

Ďalšie príspevky...