12. cezročná nedeľa – 21. jún 2020

 1. Sv. omše: 

  V prac. dňoch Po – So: ráno 6:30, večer 18:30.

  V nedeľu – 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 18:30. Milochov – 9:00.

  /Pozor na zmeny v nedeľu:  8:30, 11:30, 18:30 a Milochov!/

 2. V piatok večer už o 18:00 – birmovka!
 3. V stredu bude slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa.
 4. Prvé sv. prijímanie je dnes o 11:30 pre školy Jednotka a Trojka. Deti pozývame aj v ďalšie dni budúceho týždňa pristupovať k sv. prijímaniu.
 5. Dišpenz od nedeľnej účasti končí a oddnes máme povinnosť zúčastňovať sa sv. omše v nedele a prikázaný sviatok.
 6. Birmovka bude v našom kostole v tento piatok o 18:00. Nenechajte svojich birmovancov osamotených a príďte s nimi na birmovku aj ich rodičia, súrodenci, starí rodičia. Nech sa spoločne pomodlíme o dary Ducha Svätého pre nich aj pre nás všetkých.
 7. Spoveď pred birmovkou bude vo štvrtok o 18:00. Birmovanec príde so svojím birmovným rodičom, ale aj s rodičmi, súrodencami a príbuznými, aby mohli byť potom všetci plne účastní na birmovnej sv. omši. Po spovedi si vyzdvihne birmovný lístok a pamiatku v sprievode birmovného rodiča a pristúpi k sv. prijímaniu na sv. omši vo štvrtok o 18:30.
 8. Na konci školského roka bude ďakovná sv. omša pre ZŠ sv. Augustína, ale aj pre širokú verejnosť, v piatok o 8:00 vo farskom kostole.
 9. Detskú cukráreň pripravili a srdečne pozývajú v detskej charite na SNP budúcu nedeľu od 10:00 do 20:00.
 10. Zaznamenali sme niekoľko žiadostí rodičov o zriadenie cirkevnej materskej školy tu dolu v meste. Zisťujeme predbežný záujem pre budúci kalendárny rok. Rodičia môžu vyplniť jednoduchý google dotazník na našej farskej stránke pb.fara.sk do konca mesiaca. http://pb.fara.sk/           https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1bJpeYW-kv6nHKv50ZyXaX4Nx1YLSr0tJ3jeRyxoKhYSzRw/viewform?usp=sf_link
 11. Letný tábor pre deti pripravuje Základná škola sv. Augustína. Informácie sú na stránke školy.
 12. Upratovanie kostola: sídlisko Lány, 1. skupina. P. Boh zaplať!
 13. Sviatosť manželstva chcú prijať: Jakub Chudovský z Rozkvetu a Terézia Jakubcová z Plevníka.

Ďalšie príspevky...