12. cezročná nedeľa – 20. jún 2021

 1. V pondelok bude spomienka Alojza Gonzágu a vo štvrtok bude slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa.
 2. Birmovka bude v našom kostole budúcu nedeľu o 11:15. Nenechajte svojich birmovancov osamotených a príďte s nimi na birmovku aj ich rodičia, súrodenci, starí rodičia. Nech sa spoločne pomodlíme o dary Ducha Svätého pre nich aj pre nás všetkých.
 3. Spoveď pred birmovkou bude v sobotu o 9:00. Birmovanec príde so svojím birmovným rodičom, ale aj s rodičmi, súrodencami a príbuznými, aby mohli byť potom všetci plne účastní na birmovnej sv. omši. Po spovedi si vyzdvihne birmovný lístok a pamiatku v sprievode birmovného rodiča.
 4. Nácvik birmovky, na ktorý príde birmovanec so svojím birm. rodičom, bude v piatok v kostole o 17:25, počas sv. omše a po nej.
 5. Náš novokňaz Andrej Krekáč bude pôsobiť v našej farnosti a zároveň študovať teológiu v Ríme. Odporúčame ho do vašich modlitieb.
 6. Sv. omše v našom farskom kostole:
 • Pondelok až sobota: 6:30 a 17:30
 • Nedeľa: 7:00,  8:30,  10:00,  11:30,  17:30
 1. Verejné slávenie sv. omší prebieha pri dodržaní pandemických opatrení. Náš kostol je veľký a priestranný, a máme viacero sv. omší. Nie je potrebný test, ale zachovajme ohľaduplnosť. Deti do 10 rokov sa do rozlohy nepočítajú.
 2. Prvoprijímajúci – tretiaci budú mať celodenné stretnutie v sobotu od 9:00 v Katolíckom dome. Obed a celodenný program majú zabezpečený. Prihlásiť sa môžu u svojej katechétky.
 3. Upratovanie kostola: Birmovanci /sobota po spovedi/. Pán Boh zaplať!
 4. Sviatosť krstu sa bude udeľovať budúci víkend.
 5. Sviatosť manželstva chcú prijať:
 • Juraj Kolembus zo Zakvášova a Mária Pecková z Pov. Bystrice
 • Iákovos Gerakopoulos a Miroslava Barbušová z Pov. Bystrice
 • Marek Štefanko a Petra Pialová z Rozkvetu
 • Peter Pazúr zo Štiavnika a Mária Vlčáková z Pov. Bystrice

Ďalšie príspevky...