11. cezročná nedeľa – 14. jún 2020

  1. V kostoloch už nemusia byť rozostupy medzi ľuďmi. Rúška ešte zostávajú.
  2. V piatok bude Božského Srdca Ježišovho a v sobotu Nepoškvrneného Srdca P. Márie.
  3. Prvé sv. prijímanie bude budúcu nedeľu o 11:30 pre školy Jednotka a Trojka. Nácvik budú mať deti s rodičmi v piatok večer. Zhromaždia sa pred kostolom v piatok o 18:00, sprievodom prídu do kostola na 18:30. Náuka bude prebiehať cez sv. omšu a následne po nej. Spoveď budú mať deti, ich rodičia a príbuzní v sobotu už o 8:30. Ostatné deti prídu na detskú sv. omšu v nedeľu o 10:00.
  4. Birmovanci budú mať nácvik birmovky vo štvrtok večer v kostole. Prídu na sv. omšu – vo štvrtok o 18:30 s birmovným rodičom a jedným z rodičov.
  5. Upratovanie kostola: rodičia prvoprijímajúcich detí. P. Boh zaplať!
  6. Nálepky dostávajú štvrtáci dnes v nedeľu o 10:00 a o 11. 30.
  7. Krstná náuka bude v sobotu o 8:00, krsty budúci víkend.
  8. Sviatosť manželstva: Andrej Kocúr, Hviezdoslavova ul. a Miriam Jakubíková z Rozkvetu /14:00 s om./
  9. V stredu večernú sv. omšu príde slúžiť novokňaz Martin Maliniak.
  10. V nemocničnej kaplnke už budú bývať sv. omše od budúcej nedele.

 

Ďalšie príspevky...