10. cezročná nedeľa – 5. 6. 2016

  1. Minulú nedeľu sme oznamovali našu ponuku širokej spolupráce a investície pre Základnú školu Stred pri kostole s možnosťami ďalších aktivít a rozvoja. Dnes už vieme výsledok, žiaľ, je iný ako sme očakávali:

Naša farnosť Považská Bystrica ponúkla Základnej škole Stred projekt na zmenu zriaďovateľa, zameraný na obnovu školy a transformáciu. Riaditeľka školy, väčšina zamestnancov a rodičov s uvedeným projektom nesúhlasí. Želajú si, aby škola zostala v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Farnosť Považská Bystrica ich stanovisko akceptuje.

Aj keď nám je ľúto, predsa sme radi, že budeme aspoň spolupracovať tak ako doteraz formou prenájmu priestorov Pastoračného centra. Ďakujeme za venovaný čas a pozornosť a rozhodnutie budeme rešpektovať.

  1. Organový koncert sa uskutoční budúcu nedeľu o 15:30 sa v kostole v Papradne.
  2. Krsty sa budú vysluhovať nasledujúci víkend.
  3. Časopis Žilinská diecéza je k dispozícii vzadu v kostole.
  4. Naša Základná škola sv. Augustína organizuje Deň rodiny dnes popoludní o 15:00 v Katolíckom dome – pre rodiny a priateľov školy s bohatým kultúrnym a športovým programom.
  5. Náš detský charitný dom na SNP pozýva všetkých na detskú cukráreň v charitnej záhradke v nedeľu o týždeň so začiatkom o 11.00, informácie sú na plagáte. Bude tam aj sv. omša o 11.15 a možnosť podporiť charitnú činnosť tohto nášho katolíckeho zariadenia.
  6. Upratovanie farského kostola – Milochov.
  7. Sviatosť manželstva:

Mário Ondrejka z Prosného a Lenka Hanajíková z Pribinovej ul.,  /15:00/

Stanislav Fajbík zo Štiavnika a Martina Slivoňová zo SNP    /16:00/

Peter Majtán, ul. Krížna a Alena Várošová, ul. Mierová,

Michal Šterdas a Lenka Mlatková z Rozkvetu,

Roman Bizik zo Žiliny a Monika Rončáková zo Zakvášova,

Lukáš Mizerík a Michaela Trúchliková, SNP,

Peter Valach z Púchova a Dominika Brigantová z Podmanína

Ďalšie príspevky...