1. veľkonočná nedeľa – 4. apríl 2021

  1. Kostol bude otvorený – dnes – celý deň do 20:00 – individuálne je možné prichádzať na osobnú modlitbu. Zachovajte, prosíme, pandemické zásady hygieny R – O – R.
  2. Zajtra na Veľkonočný pondelok bude sv. omša vo vysielaní o 8:30. Aj na veľkonočný pondelok bude kostol otvorený po sv. omši – celý deň do 20:00.
  3. Ďakujeme našim kostolníkom, organistom, aranžérkam a dobrovoľníkom, ktorí aj v týchto dňoch udržujú a zabezpečujú v kostole všetko pre to, aby mohli prebiehať bohoslužby. Ďakujeme našej regionálnej televízii Považie za živé prenosy. Pán Boh zaplať!
  4. Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy sv. Augustína prebieha v týchto týždňoch. Všetko nájdete na stránke školy.
  5. Krsty budú na veľkonočný pondelok.
  6. Priame prenosy sv. omší z nášho farského kostola Považská Bystrica vysielame NAŽIVO NA TELEVÍZII POVAŽIE:
  • každú nedeľu a prikázaný sviatok 8:30-9:30
  • vo všedné dni 17:30-18:00
  1. Informácie vždy nájdete na našej farskej internetovej stránke pb.fara.sk

Ďalšie príspevky...