1. veľkonočná nedeľa – 21. apríl 2019

  1. Zajtra, na veľkonočný pondelok, budú sv. omše tak ako v nedeľu. Veľkonočná oktáva prebieha po celý týždeň. Výročná ofera je dnes po sv. omšiach. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť!
  2. Po spovedi chodievajme na prijímanie aj dlhší čas, aj po sviatkoch. Vzbuďme si často úprimnú ľútosť nad hriechmi.
  3. Veľmi pekne ďakujeme všetkým za pomoc v kostole v týchto dňoch – za ozdobenie kostola a Božieho hrobu, za príspevky na kvety, za čistenie a upratovanie, za spev a liturgiu. Všetkým zúčastneným v mene celej farnosti vyslovujeme Pán Boh zaplať!
  4. V Milochove v stredu nebude sv. omša, ani adorácia v meste.
  5. Birmovka bude už o tri týždne. Preto birmovanci budú mať záverečné preskúšanie v sobotu v Katolíckom dome o 9:00. Donesú si pero.
  6. Upratovanie farského kostola – sídlisko Lány, 1. skupina.  Pán Boh zaplať!
  7. V stredu k nám zavítajú bohoslovci a predstavení z Kolégia Germanicum et Hungaricum z Ríma, kde študuje aj náš bohoslovec Andrej, sú to bohoslovci a kňazi z mnohých krajín Európy. Spoločná sv. omša bude v našom farskom kostole v stredu večer o 18:30.
  8. Krsty budú budúci víkend, krstná náuka v sobotu o 8:00 v kostole.
  9. Sviatosť manželstva chcú prijať:

Roman Bednár a Ivana Gažová z Rozkvetu, /16:00/

Peter Danižík a Denisa Kucharčíková zo Stredu,

Martin Minárik z Púchova a Jana Bieliková z Jelšového,

Ján Štefánik, Stred a Lenka Šprláková, Liesek,

Pavol Tvrdý z Považského Podhradia a Veronika Hlávková z Pov. Bystrice.

Ďalšie príspevky...