1. pôstna nedeľa – 18. 2. 2018

  1. Dnes je zbierka na charitu. Pán Boh zaplať!
  2. Krížová cesta býva každý piatok o 17:30 a v nedeľu pred večernou sv. omšou o 16:45.
  3. Deťom a mládeži ponúkame na pôstne obdobie doplňovačky a nálepky, ktoré dostávajú každý piatok na krížovej ceste o 17:30 a pomôžu im zapojiť sa do pôstneho obdobia.
  4. Jarný tábor pre mládež bude cez jarné prázdniny, prihlášky sú v Centre.
  5. Víkendová duchovná obnova pre starších birmovancov bude 16. – 18. marca v Priedhorí, prihlášky sú v Pastoračnom centre.
  6. Aj v tomto roku môžete podporiť prácu s deťmi a mládežou v našej farnosti formou 2% prostredníctvom nášho sv. Augustína. Tlačivá sú vzadu, údaje sú aj na našej internetovej stránke. Pán Boh zaplať!
  7. V Milochove omša v stredu nebude.
  8. Upratovanie farského kostola – Kolónia – 1.skupina. Napíšte sa na výveske. Ďakujeme v mene všetkých.

Ďalšie príspevky...