1. pôstna nedeľa – 10. marec 2019

  1. Dnes je zbierka na charitu. Pán Boh zaplať!
  2. Krížová cesta býva každý piatok o 17:30 a v nedeľu pred večernou sv. omšou o 16:45.
  3. Birmovanci starší majú povinnú náuku v kostole v piatok – začne o 17:30 a potom budú organizačné pokyny. Návratky odovzdajú čím skôr v sakristii a do Kláštora pod Znievom sa odchádza v sobotu ráno spred Pastoračného centra pri kostole o 8:00.
  4. Dokumentárny film poľského autora o Panne Márii s názvom Fatima bude v piatok v kine Mier o 16:30. Viac na plagátoch.
  5. Pri východe z kostola budú dobrovoľníci dnes rozdávať letáčik s otázkami, kde môžete vyjadriť svoj názor s podnetmi pre život vo farnosti, ako hovoril otec biskup v pastierskom liste. Vypĺňa sa doma jednoduchým začiarknutím políčka alebo slovným doplnením. Najlepšie elektronicky, ale je možné aj bežnou poštou. Adresy sú tam uvedené. Alebo môžete doniesť do kostola a odovzdať do krabičky vzadu a my spoločne odošleme. Ponúkajú aj možnosť získať malý darček za vyplnenie. Ďakujeme za vašu angažovanosť a otvorenosť. Vrele vám odporúčame zapojiť sa. Lebo spoločnými silami môžeme dosiahnuť živšiu vieru v našej farnosti. V Milochove v stredu sv. omša nebude. P. kaplán je chorý.
  6. Upratovanie farského kostola – sídlisko Stred, 1.skupina. Pán Boh zaplať!

Ďalšie príspevky...