1. pôstna nedeľa – 1. marec 2020

  1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Adorácia počas popoludnia je dnes až do večernej sv. omše. Dnes je zbierka na charitu. Pán Boh zaplať!
  2. V piatok bude prvý piatok mesiaca. Treba pristúpiť k sv. spovedi teraz na začiatku pôstneho obdobia. Spoveď k prvému piatku bude vo farskom kostole denne pol hodiny pred sv. omšou ráno i večer, vo štvrtok od 16:00 a v piatok už od 14:00. V piatok ráno bude sv. omša o 6.00. V Milochove – spoveď v stredu od 16:00. Sv. omša v stredu v Milochove o 17:30. Nech sa páči.
  3. Pozývame seniorov v utorok ráno po sv. omši do Pastoračného centra na kávu.
  4. Sviatosť pomazania budeme vysluhovať aj v našich kostoloch. Sväté pomazanie by mali prijať raz do roka všetci starší nad 62 rokov. Mladší ľudia, len ak sú vážne alebo dlhodobo chorí. Sviatosť pomazania budeme vysluhovať vo štvrtok počas sv. omše – ráno o 6:30, ale aj vo štvrtok večer o 17:30. V Milochove v stredu o 17:30. Spoveď po domoch bude až k Veľkej noci.
  5. Krížová cesta býva každý piatok o 17:30 a v nedeľu pred večernou sv. omšou o 16:45.
  6. Birmovanci starší budú mať náuku v kostole v piatok – začne o 17:30.
  7. Základná škola sv. Augustína ponúka pre žiakov 4. ročníka možnosť zapísať sa do piateho ročníka. Sme škola rodinného typu, zameriavame sa na osobnostný rozvoj detí v oblasti vzdelania ale aj výchovy v duchu evanjelia. V tomto roku sme dosiahli najlepšie výsledky testovania piatakov v rámci mestských škôl v Považskej Bystrici. Vo výučbe využívame prvky vysoko efektívneho učenia a rešpektujúcej komunikácie. Od piateho ročníka máme posilnené vyučovanie angličtiny.

Venujeme sa spolupráci, úcte a iným životným zručnostiam. Súčasťou školy sú nielen obnovené priestory tried a nová telocvičňa, ale aj kaplnka, kde bývajú pravidelne sv. omše.

Sme škola, ktorá rozvíja myseľ i srdce. Bližšie informácie sú na stránke školy.

  1. Pesničkohry pre menšie deti budú v Pastoračnom centre v nedeľu 8. marca.
  2. Upratovanie farského kostola – sídlisko Stred, 2.skupina. Pán Boh zaplať!

 

Ďalšie príspevky...