1. adventná nedeľa – 29. november 2020

 1. Začína sa advent.  Vrúcne odporúčame zúčastňovať sa na adventných sv. omšiach – denne – čím častejšie a duchovne sa pripraviť na vianoce. Zbierka na charitu je dnes po sv. omšiach. Pán Boh zaplať.
 2. Bude prvý piatok. Spovedáme ako obvykle každé ráno a večer pol hodiny pred sv. omšami. Vo štvrtok už od 16.00 a v piatok od 14:00. V Milochove v stredu o 15:00. Blízko je aj predvianočná spoveď, ktorú si treba vykonať v advente a je to dôležité práve v tomto období. Zachovajme odstupy, rúška a všetky hygienické predpisy. Sv. prijímanie budeme dávať častejšie.
 3. V pondelok bude Ondreja, apoštola, a vo štvrtok sv. Františka Xaverského.
 4. Budúca nedeľa bude prvá v decembri a po sv. omšiach bude prvonedeľná zbierka na náš kostol. V tejto dobe korony zostal aj náš kostol bez príspevkov. Ďakujeme ôsmim darcom, ktorí prispeli na farský účet, niektorí z nich aj viackrát. Prosíme všetkých o štedrosť v zbierke budúcu nedeľu po sv. omšiach. Pán Boh zaplať.
 5. Kostoly sú otvorené na 50% kapacity, čo však v našom veľkom a priestrannom kostole poskytuje veľa miesta. Treba sedieť šachovnicovo, nechať vedľa seba voľné miesto /okrem členov jednej domácnosti/.
 6. Sv. omše bývajú ráno o 6:30 a večer už o 17:30. V nedeľu o 7:00, 8:30, 10:00 – detská, 11. 30 a večer už o 17:30. V Milochove v stredu o 16:30 a v nedeľu o 8:45.
 7. Chorých a nevládnych prídeme spovedať pred Vianocami k nim domov. Prihláste ich v priebehu tohto týždňa v sakristii s presnou adresou a telefónom. Ponúknite túto našu službu všetkým nevládnym – ak o niekom viete – aj vo svojom susedstve alebo okolí, je to dôležité zvlášť v tomto období. Termíny oznámime na budúcu nedeľu. Pri spovedaní zachováme veľmi precízne hygienické predpisy.
 8. Starší žiaci a birmovanci sú pozvaní chodievať vo všedné dni na sv. omše a pred sv. omšou pristúpiť k spovedi. Ich duši a psychike veľmi prospeje večerná prechádzka,  krátke stretnutie v kostole a hlavne modlitba a sviatosti.
 9. Birmovanci mladší – 1. rok prípravy budú mať sv. omšu v sobotu o 10:00.
 10. Štvrtáci dnes dostávajú zameškané nálepky za minulé nedele.
 11. Farský kalendár je k dispozícii pri hlavnom východe.
 12. Obdarovací vianočný stromček bude aj tento rok, a to do 10. decembra. Postup a pravidlá si môžete prečítať na výveske. Ozdôbky si môžete zobrať čím skôr, na 1. adventnú nedeľu a darček vrátiť pod stromček do 10. decembra. Prečo?  Aby sme stihli rozviesť okolo 300 darčekov ešte pred sviatkami.
 13. Upratovanie kostola: sídlisko Stred, 2. skupina
 14. Krsty sa budú udeľovať budúci víkend.

Ďalšie príspevky...